znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Územní plán:

Územní plán slouží k určení hlavních principů, jak se bude daná obec rozvíjet. Je to dohoda o tom, jakou bude mít obec v budoucnu podobu. Jeho hlavním úkolem je stanovit pravidla pro další rozvoj, a to srozumitelně a realisticky.

ÚP určuje, kde se bude v obci stavět, co se bude v obci stavět a jak se bude v obci stavět. Vytvoření nového územního plánu trvá i několik let.

ÚP tvoří, upravují nebo schvalují desítky odborníků – urbanisté, architekti, inženýři, sociální geografové, ekonomové, právníci a soudy. S připomínkami vstupuje i aktivní veřejnost – občanská sdružení a zájmové spolky, a také vlastníci a správci sítí. Ti mají často odlišné, někdy i protichůdné cíle či zájmy. Všichni tito aktéři vstupují do diskuze ihned od začátku práce na novém ÚP. Pár lidí se dohodne snadněji než velké skupina.

To je hlavní důvod proč navrhnout, projednat a schválit trvá tak dlouho.

Současný územní plán nabyl účinnosti dne 21. 10. 2022. Každá obec má ze zákona povinnost jednou za čtyři roky schválit nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje.

Odůvodnění - koordinační výkrespdf - size: 2277051
Výkres základního členěnípdf - size: 1289187
Odůvodnění - výkres širších vztahůpdf - size: 10212301
Hlavní výkrespdf - size: 1996124
Odůvodnění - výkres předpokládaných záborů půdního fondupdf - size: 1427732
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacípdf - size: 1286347
Odůvodnění - textová část str. 43-46pdf - size: 1765671
Odůvodnění - textová částpdf - size: 670330
Textová částpdf - size: 514597
Opatření obecné povahypdf - size: 2783036
Změna č. 1 územního plánu obce Lubná - září 2016pdf - size: 2559744
Změna č. 2 územního plánu obce Lubná - grafická částpdf - size: 3256869
Změna č. 2 územního plánu obce Lubná - textová částpdf - size: 762520
Změna č. 3 územního plánu obce Lubná - textová částpdf - size: 470162
Změna č. 3 územního plánu obce Lubná - grafická částpdf - size: 3022949
Přihlášení k e-mailu

Kontaktní údaje:

starosta: Josef Chadima
mobil: 606 725 707
pevná: 461 745 215
e-mail: starosta@lubna.cz
příspěvky do LZ: zpravodaj@lubna.cz


Veřejné zakázky


Aktuální svoz odpadů:

ico_svoz 14.06.2024 (Pátek)
28.06.2024 (Pátek)
zobrazit všechny termíny

Czechpoint
Datová schránka
id: e9ta3m7


Kde nás najdete:

Mapa okolí obce

Od 26.7.2008: 2719007 návštěv, celkem: 2727570, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti