znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Symboly obce

Traduje se, že název obce lubná vznikl ze slova lub, které ve slovanských jazycích označovalo kůru stromů. V naší obci bývalo hodně dubů a lip a z jejich dřeva se vyráběly luby k sítům. Proto se ve střední části praporu a znaku objevuje síto. V dolní části jsou znázorněny bílé vlny s dřevěnými došky, neboť ve zdejším potoce, který protéká obcí, plavalo velké množství ztrouchnivělé kůry. V horní části jsou umístěny 3 lilie – symboly Trojice Boží.

Naši předkové již v polovině 19. století usilovali o zachování určité symboliky obce, a proto dali zhotovit mosazné razítko, kde je v „pečetním“ poli vyobrazena pravděpodobně Nejsvětější trojice.

Na základě návrhů p. Velebného z Ústí nad Orlicí byly symboly obce Lubná v roce 2003 schváleny. Dekret s povolením užívat obecní znak a prapor převzali osobně dne 6. 6. 2003 starostka obce Zdeňka Švecová a 1. místostarosta obce ing. Jiří Boštík od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. Zaorálka a místopředsedkyně pí Němcové.

Slavnostní svěcení symbolů obce se uskutečnilo v kapli sv. Anny dne 19. 6. 2004. Matkou praporu byla schválena paní Marie Košňarová, za kmotry byli: Otec biskup Kajnek, hejtman Pardubického kraje ing. Roman Línek, starostka obce Lubná Zdeňka Švecová a za SDH Jan Vomáčka.

Prapor

Prapor Obce Lubna

List tvoří dva vodorovné pruhy zelený a bílý zvlněný se dvěma vrcholy a jednou prohlubní, posázený černými šindeli, v poměru 4 : 1. Uprostřed zeleného pole žluté kruhové síto pod třemi bílými liliemi. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak

Znak Obce Lubna

V zeleném sítě nad stříbrnou vlnitou patou posetou černými šindeli zlaté kruhové síto provázané po stranách dvěma svazky šesti zlatých pruhů a v hlavě třemi bílými liliemi.

Přihlášení k e-mailu

Kontaktní údaje:

starosta: Josef Chadima
mobil: 606 725 707
pevná: 461 745 215
e-mail: starosta@lubna.cz
příspěvky do LZ: zpravodaj@lubna.cz


Veřejné zakázky


Aktuální svoz odpadů:

ico_svoz 14.06.2024 (Pátek)
28.06.2024 (Pátek)
zobrazit všechny termíny

Czechpoint
Datová schránka
id: e9ta3m7


Kde nás najdete:

Mapa okolí obce

Od 26.7.2008: 2719078 návštěv, celkem: 2727641, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti