znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Koronavirus - důležitý přehled informací pro občany (aktualizováno 23. 10. 2020 9:00):

Vláda a MZ ČR - Od 10. září musíme mít roušky ve vnitřních prostorech po celé ČR.
Co aktuálně platí (viz. sekce Mimořádná opatření), přehled situace v ČR, přehled situace ve světě
Seznam.cz: - Koronavirus praktické info, Mapa obcí v Česku - Lubná
MZČR - Aktuálně o koronaviru, Semafor, Mimořádná a ochranná opatření, Důležité kontakty a odkazy, Roman Prymula - twitter
Pardubický kraj - informace pro občany
KHS Pardubice - tel: 602 730 251, centrální infolinka: 1212, Aktuální situace ve výskytu Covid19 v PK, nařízení č. 1/2020, nařízení č. 2/2020, nařízení č. 3/2020
Hasičský záchranný sbor - Koronavirus COVID 19 - video informace, rady a doporučení
MUDr. Zahnášová, MUDr. Mareš - před návštěvou je potřeba se objednat na tel. (Mareš: 603 701 208, Zahnášová: 607 544 776), povinnost nosit ochranu nosu a úst
Základní škola Lubná - Informace k novým opatřením v souvislosti s covid-19 od 12. 10.
OÚ Lubná - omezený provoz od 12. 10. 2020 - pondělí a středa - 12.00 - 17.00 hodin
Skalka - objekt uzavřen od 12. 10.
DPS - z důvodu nařízení vlády ČR omezte návštěvy v naší DPS pouze na nezbytně nutnou dobu
Technické služby Hlinsko - jednorázové roušky, kapesníky - zacházet jako s infikovaným odpadem, zabalit do pytlíku a vyhodit do komunálního odpadu, nevhazovat do kontejneru na tříděný odpad (papír), více informací jak třídit zde, EKOKOM: Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem
Doprava - Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji od 19. 10. 2020, autobusy - od 26. 10. prázdninový provoz

Aktuálně:
23.10.2020 10:02: Hlášeno místním rozhlasem.

Prodejna potravin COOP oznamuje - z důvodu dovolené uzavřena v pondělí 26. a v úterý 27. října,

ve středu 28.10. - zavřeno - státní svátek.

21.10.2020 15:11: Hlášeno místním rozhlasem.

OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV Vás srdečně zve na nákup ovocných dřevin, růží, okrasných dřevin a trvalek a cibulovin vlastní produkce nebo od předních českých pěstitelů. Prodej je zahájen od 15. října 2020. Otevírací doba PO-PÁ 7.00-17.00 hod, SO 8.00–11.30 hod. Více informací na tel. 461 639 001 nebo na www.ars-vavrin.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.

09.10.2020 14:21: Hlášeno místním rozhlasem.

OMEZENÝ PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU PRO VEŘEJNOST V LUBNÉ DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY

OD 12. 10. 2020 - PONDĚLÍ a STŘEDA - 12.00 - 17.00 hodin.

V naléhavých situacích se Vám pokusíme maximálně vyjít vstříc.

Kontaktovat nás můžete například na obec@lubna.cz nebo na tel. 461 745 215.

10.07.2020 10:40:

Sběrný dvůr je umístěn za budovou obecního úřadu - bývalá suška, provozní hodiny:

středa 15.00 - 17.00 hodin, sobota 9.00 - 12.00 hodin, Mimo tuto dobu a při dodávce vyřazeného nábytku volejte přímo správci sběrného dvora panu J. Šebkovi - 730 870 577.


Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   

Rekonstrukce sítě NN a veřejného osvětlení v obciF

Během letních prázdnin začala firma VČE – montáže, a.s., Pardubice, středisko Litomyšl, realizovat plánovanou rekonstrukci venkovního vedení nízkého napětí v naší obci, kdy stávající venkovní vedení nízkého napětí bude nahrazeno kabelovým vedením. Rekonstrukce sítě je rozdělena do tří etap. Stavba byla zahájena první etapou od základní školy po horní prodejnu potravin COOP družstvo HB a to včetně Malé strany. Druhá etapa je naplánovaná od horní prodejny potravin COOP družstva HB směrem k točně autobusu a dále až k Bolomským. Třetí etapa je až k Jíkovým směrem k Sebranicím. Dle dohody všech zúčastněných stran by celá rekonstrukce měla být dokončena do konce roku 2021. Tímto se na Vás, občany, obracíme s prosbou o trpělivost a shovívavost při realizaci této velké akce. V případě potřeby volejte přímo vedoucímu střediska Litomyšl panu Petru Kleinerovi, mobil 723 028 236 nebo starostovi obce Josefu Chadimovi, mobil 606 725 707...

autor: Josef Chadima | 21.10.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 84x

Přehled plánovaných odstávek ČEZ Distribuce, a. s. v naší obci

úterý - 20.10.2020 od 07:30 do 17:00 hodin

čísla popisná - 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 68, 69, 70, 88, 89, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 173, 175, 197, 198, 203, 204, 207, 210, 217, 221, 222, 224, 228, 229, 235, 238, 240, 241, 242, 245, 250, 251, 253, 254, 256, 259, 262, 268, 270, 278, 294, 296, 297, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 321, 322, 328, 329, 332, 333, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 367, parc. č. 305/1, parc. č. 378, parc. č. 1838/1.

 

středa - 21.10.2020 od 07:30 do 17:00 hodin

čísla popisná - 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 36, 37, 70, 98, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 174, 175, 187, 203, 204, 207, 210, 222, 224, 235, 240, 241, 242, 245, 250, 253, 254, 256, 262, 278, 294, 296, 297, 306, 307, 309, 321, 322, 367, 381, 382, parc. č. 274, parc. č. 305/1, parc. č. 378, parc. č. 1838/1, parc. č. 1879/1, parc. č. 1879/7, parc. č. 1879/9, parc. č. 1879/11, parc. č. 1879/12, parc. č. 1889/10, parc. č. 2007/2.

autor: Obec Lubná | 05.10.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 155x

Historicko - přírodovědné vycházkyF

V neděli 23. srpna ve 14.00 hodin začala první historicko-přírodovědná vycházka po Lubné. Sešli jsme se u lípy u železniční trati před Lubnou. Během vycházky jsme se zastavili na zajímavých místech a prohlédli jsme si významné přírodní lokality a stromy. Další dvě vycházky následovaly v měsíci září. Celou akci pro nás připravil, zorganizoval a zabezpečil pan Josef Trojtler z Lubné. Touto cestou Ti, Pepíku, děkuji jménem svým i všech účastníků akce. Připravil jsi pro nás zajímavé informace o naší obci a ukázal jsi nám místa dávno zapomenutá.

autor: Josef Chadima | 21.09.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 41x

Oprava sochy J. NepomuckéhoF

V první polovině měsíce září byla provedena oprava sochy J. Nepomuckého u mostu v dolní části obce. Došlo k očištění celého objektu tlakovou vodou s detergenty, opravě narušených a poškozených částí sochy včetně barevné retuše pískovcem a zlatou barvou, Následovala impregnace celého objektu, zhotovení držáku a svítilny na soše, taktéž i výroba nového oplocení. Opravu provedla firma Kamenosochařství z Pardubic s nákladem 27 000 Kč a Ondřej Chadima, který zhotovil nové oplocení před sochou. Touto cestou děkuji panu I. Kudrnkovi, paní M. Vamberské a Ondrovi Chadimovi za opravu celé památky.

autor: Josef Chadima | 21.09.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 50x

Havarijní stav učebny v základní školeF

Z důvodu havarijního stavu učebny 6. třídy v základní škole v Lubné, kde byla vzdutá podlaha, vlhké stěny a vlhké prostředí, které nebylo vhodné pro výuku žáků (hrozilo uzavření učebny), rada obce rozhodla o její celkové rekonstrukci. Ve třídě došlo k demontáži vlhkých parket včetně dřevěného obložení, vybourání betonové podlahy, oškrábání původních maleb, provedení nové hydroizolace, betonu, obkladů, elektroinstalace, montáž i nových akumulačních kamen a osvětlení třídy, včetně položení nového PVC lina. Opravu provedla firma PROFISTAV Litomyšl, a.s., se sídlem ve V. Mýtě, a pan Z. Pícha v rekordním čase během necelých dvou měsíců. Náklady dosáhly částky cca 380 000 Kč s DPH. Touto cestou děkuji všem zaměstnancům uvedené firmy, panu Z. Píchovi a místostarostovi obce Ing. P. Jiráňovi, který vše zabezpečil.
autor: Josef Chadima | 19.09.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 52x

Sdělení starosty obce

Vážení občané, oznamuji Vám, že výsledky testovaných osob v obci jsou negativní a to včetně obvodní doktorky paní Zahnášové a zdravotní sestry. Z tohoto důvodu paní doktorka ordinuje již od středy 2. 9. 2020 v běžných ordinačních hodinách. Josef Chadima, starosta obce

autor: Obec Lubná | 01.09.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 335x

autor: Obec Lubná | 01.09.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 354x

Sdělení starosty obceF

Vážení občané,

z důvodu výskytu koronaviru v naší obci Vám sděluji, že MUDr. Zahnášová z důvodu karantény neordinuje do 1. 9. 2020. Z preventivních důvodů proběhla v pondělí 31.8.2020 odpoledne dezinfekce prodejny potravin COOP a potravin Kouba-Veselá, dále celé budovy obecního úřadu tzn. lékárny, ordinace MUDr. Zahnášové a MUDr. Mareše, kadeřnictví, knihovny, provozovny pošty a také kanceláří obecního úřadu. Vydezinfikované prostory zůstávají až 3 týdny virucidní. Dnešní výsledky testovaných osob jsou negativní. O dalším Vás budu informovat. Josef Chadima, starosta obce

autor: Obec Lubná | 31.08.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 485x

Historicko - přírodovědná vycházkaF

V neděli 23. srpna od 14.00 hodin proběhla první vycházka v Lubné. Sešli jsme se u lípy u železniční trati před Lubnou. Během vycházky jsme se zastavili na zajímavých místech a prohlédli jsme si významné přírodní lokality a stromy. Odpolednem nás provázel Josef Trojtler, fotografoval Hans Schmauz.

autor: Obec Lubná | 24.08.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 696x

Farní denF

Farní den se v letošním roce uskutečnil v neděli 23. 8. 2020 opět na farním dvoře v Sebranicích. Po mši sv. následoval společný oběd a sousedské popovídání. Pěkné odpoledne zpříjemnila dechovka pod vedením Radka Kotoučka. Foto Hans Schmauz.

autor: Obec Lubná | 24.08.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 602x

OHLÉDNUTÍ - ROCK FEST LUBNÁ 2020F

První srpnový den se v letním areálu konal ROCK FEST, který pořádali místní hasiči. Během sobotního večera účinkovali: Kreyson memorial, ACDC tribute a KISS Czech republik revival. Krásný letní večer plný skvělé hudby si všichni návštěvníci určitě užili. Připomeňme si tento večer s fotografiemi Miloše Vomočila.

autor: Obec Lubná | 24.08.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 681x

Letní kinoF

V pátek 14. srpna proběhl v letním areálu poslední filmový večer. Po setmění se promítala česká filmová komedie 3BOBULE, která navazuje na předchozí díl 2Bobule. Úspěšná komedie přilákala asi 260 návštěvníků. K chuti přišlo i drobné občerstvení, které zajistil Martin Břeň se svým týmem. Fotografoval Hans Schmauz.

autor: Obec Lubná | 18.08.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 592x

Odpoledne s Lubenskou šťopičkou v letním areálu

V sobotu 19. září 2020 od 15:00 hodin v letním areálu. Program zahájíme vyhodnocením letošního ročníku a předáváním cen výhercům. K tanci a poslechu zahraje kapela ARZEKT  ze Sebranic - kapela pro všechny generace. Občerstvení zajištěno. Vstupné 80 Kč, děti do 15 let zdarma.
autor: Obec Lubná | 18.08.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 526x

NOVÍ MÍSTOSTAROSTOVÉ OBCE LUBNÁ

Na zasedání Zastupitelstva obce Lubná dne 12. 8. 2020 byli zvoleni noví místostarostové obce. První místostarosta obce je Ing. Petr Jiráň, který zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti, dále má na starosti úsek školství a veřejné zakázky a investice. Druhý místostarosta obce je Alois Kovář, kterému byly svěřeny tyto úkoly: oblast soc. péče, pohledávky, veřejný pořádek a živ. prostředí.

autor: Obec Lubná | 18.08.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 494x

Cirkusová show - CIRKUS PALDUSF

V pátek 7. srpna 2020 se před Skalkou uskutečnila cirkusová show. Návštěvníci zhlédli žonglérské hry, kouzlení a také je pobavil klaun Pepíno. Foto Hans Schmauz.

autor: Obec Lubná | 10.08.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 623x
Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   
Schválená architektonická studie na přestavbu HASIČSKÉ ZBROJNICE:

Schválená architektonicko-urbanistická studie lokality Lubná „Na Zrnětín”:

Architektonické studie pro rekonstrukci VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ SKALKA - č.p. 346:

Nejnovejší dokumenty
na úřední desce
:
Aktuální teplota:
11.2°C
27.10.2020 01:46

    
Přihlášení k e-mailu

Kontaktní údaje:

starosta: Josef Chadima
mobil: 606 725 707
pevná: 461 745 215
e-mail: starosta@lubna.cz
příspěvky do LZ: zpravodaj@lubna.cz


Veřejné zakázky


Aktuální svoz odpadů:

ico_svoz 06.11.2020 (Pátek)
20.11.2020 (Pátek)
zobrazit všechny termíny

Czechpoint
Datová schránka
id: e9ta3m7


Kde nás najdete:

Mapa okolí obceikonka turistického portálu Východních Čech
MAS Litomyslsko
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl
Od 26.7.2008: 1402996 návštěv, celkem: 1411559, inet24 © 2003 - 2020  
Prohlášení o přístupnosti