znak obce Lubná fotografie z obce Lubná
Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   

ODPOLEDNE S PATCHWORKEM - 7. 3. 2009F

Na podzim loňského roku nás mile překvapila velká účast našich žen a dívek, proto jsme se rozhodli pořádat další dílny pro vážné zájemce o šití touto technikou...

autor: Obec Lubná | 08.03.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3068x

Oprava žlabů a střechy na budově školyF

Koncem měsíce února začal sníh ustupovat. Oteplovalo se a tající sníh spolu s nočními mrazíky dělal velké kusy ledu. Ty začaly postupně narušovat střechy a žlaby u obecních objektů. Nejhůře byl na tom objekt školy, kde byly ohnuty žlaby. Proto jsme na 4. března objednali plošinu a po dohodě s klempířem J. Vomáčkou ze Širokého Dolu opravili střechu a žlaby základní školy.

autor: Obec Lubná | 05.03.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3112x

Daň z příjmů za rok 2008 - rozšíření úředních hodin a kontaktních míst

Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě nabízí česká daňová správa rozšířené úřední hodiny svých finančních úřadů.

Podobně jako v loňské roce, budou v poslední březnový týden tj. od 23 do 27. března podatelny všech finančních úřadů otevřeny denně až do 18.00 hodin. V sídlech okresů budou otevřeny i v sobotu 28. března, a to od 8.00 do 12.00 hodin. V pondělí 30. března a v úterý 31. března 2009 budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny až do 18.00 hodin.

 

Díky přetrvávajícímu zájmu veřejnosti budou i v letošním roce pracovníci české daňové správy vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili podání daňových přiznaní, zejména k dani z příjmů fyzických osob. Nejčastěji půjde o obce s pověřeným obecním úřadem, jejichž starostové projeví o tuto službu zájem. Konkrétní seznam obcí, včetně bližších informacích o dnech, místě a hodinách fungování kontaktních míst české daňové správy, je zveřejněn na našich internetových stránkách (

http://cds.mfcr.cz) a na vývěskách jednotlivých finančních úřadů.

autor: Obec Lubná | 04.03.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3228x

Florbalový turnaj Dona BoskaF

Na konci jarních prázdnin se ve dnech 20. a 21. února 2009 uskutečnil již 6. ročník florbalového turnaje Dona Boska. Pořadateli tohoto turnaje jsou - TJ Lubná, Obec Lubná, ZŠ Lubná - Sebranice a Salesiánské středisko mládeže Sebranice. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů mladších žáků , 13 týmů starších žáků a 16 týmů mužů. Vítězi jednotlivých kategorií  se stali : mladší žáci - Kometa (Polička), starší žáci – Bratři Sokolové (Lubná), muži - Smršť (Lubná). Dobrou úroveň turnaje podpořilo i objektivní rozhodování našich rozhodčích   v žákovských kategoriích a profesionálních rozhodčích  při turnaji mužů. Tento nestranný přístup byl oceněn i jednotlivými účastníky turnaje. Takto velký turnaj, kterým projde za dva dny téměř 300 účastníků, by se neuskutečnil bez obětavé práce všech pořadatelů – K. Haupt, F. Košňar, L. Hauptová, M. Boštíková, A.  Klusoňová, Z. Jůzová, M. Šteflová, A. Vomáčková, A. Uhrová, M. Boštíková, V. Uhrová, P. Balcarová, L. Bulvová, M. Zerzán, V. Klusoň, M. Bednář, J. Boštík ml., P. Kuchta, J. Haupt, Z. Tabery, P. Jílek. Tímto bych chtěl všem poděkovat za pomoc při pořádání této akce. Poděkování patří také sponzorům – Obec Lubná, UNIOPTIK, ZOD Lubná, AB Plast, Cobra Transport, Cimbria HMD, Bohemia Technical Textiles, PEMITEX, HRG Litomyšl, EKOTEX,  Masna Pod věží Litomyšl - bez jejichž podpory by se tento turnaj obtížně realizoval. Myslím si, že stálý zájem o turnaj a kladné ohlasy účastníků jsou dobrou propagací obce  Lubná. Za pořadatele Ing. Jiří Boštík

autor: Obec Lubná | 02.03.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 4414x

Dětský karneval 28. 2. 2009F

Stalo se už tradicí, že koncem února v naší vesnici pořádáme dětský karneval. Letos byl už desátý, proto se chci ohlédnout trochu dozadu, jak jsme začínali. Delší dobu vedu děvčata v SOKOLE, a tak jsem jim nabídla udělat karneval pouze pro rodiče a sourozence. Samozřejmě nabídku všichni přijali. Nacvičili jsme dvě skladby na úvod karnevalu a tam jsem viděla, že by se karneval mohl udělat i pro veřejnost. Takže další rok se zrodil první velký karneval. Dala jsem vše dohromady, sehnala nějaké ceny a měla velký strach z toho, jak všechno dopadne. Poprosila jsem Evu Chadimovou , Irenu Rensovou a Alenu Boštíkovou  o spolupráci. Ani jsme nevěřily, kolik dětí s rodiči a známými přišlo. Jak jde čas, pořadatelé se skoro nemění, jen jsem musela poprosit maminky dětí o další spolupráci. Naštěstí máme velký sál, kam se všichni návštěvníci vejdou  a kde mají pěkné posezení. Děti se vydovádí a mají na co vzpomínat. Program zůstává stále stejný. Děvčata z AEROBICU a my v GYMNASTICE nacvičíme různá vystoupení, která se snažíme vždy něčím oživit. Velkou radostí je tombola. Musím ji shánět po známých už hodně dopředu. Touto cestou chci poděkovat všem sponzorům, kteří dětem vždy něco věnují nebo zakoupí. Děvčata, se kterými jsme začínaly, na karneval už nechodí, protože z nich jsou slečny, a děti, které se těší na karneval teď, tehdy nebyly ještě na světě. Já i ostatní pořadatelé jsme sice zestárli, ale budeme se stále snažit, aby karneval zůstal oblíbený, jako je do této doby. A. Uhrová

autor: Obec Lubná | 01.03.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3335x

Beseda ČSZF

V pátek 27. února proběhla v kinosále ČZS Lubná beseda s promítáním videa z cest po Peru, Bolívii a Chile. Protagonisté této akce byli manželé J. a L. Vomáčkovi, kteří se tohoto putování  osobně zúčastnili. Příjemné prostředí, neobvyklé uvítání, zajímavý výklad a zájem občanů byly pro všechny zúčastněné povzbuzením do dalších akcí.

autor: Obec Lubná | 28.02.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3290x

Oprava hráze horního rybníkaF

Únik vody z horního rybníka nás trápil už v loňském roce, ale nebyl tak markantní. V lednu letošního roku však došlo  k takovému odtoku vody, až se prolomil a propadl led v rybníku.  Bylo nutné tento stav okamžitě řešit. Proto ve spolupráci s provozovatelem rybníka  S. Vobejdou  jsme naplánovali opravu hráze na 23. - 24. ledna. O pomoc jsme požádali vedení zemědělského družstva, které nám vyšlo vstříc. Pan Josef Vomáčka odbagroval hlínu z místa úniku vody a pan S. Obejda s M. Kovářem a J. Flídrem vyměnili a opravili část poškozeného odtokového potrubí. Práce se prováděly v chladném, mrazivém počasí, a proto děkuji všem, kteří se na opravě hráze podíleli. Josef Chadima
 

autor: Obec Lubná | 24.02.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3658x

Gynekologická ambulance v Poličce

Kontakt a ordinační doba gynekologické ambulance v Poličce......

autor: Obec Lubná | 12.02.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 10459x

Oprava vodovoduF

V polovině ledna se ve většině našich domácností snížil tlak vody. U některých výše položených domů přestala téci voda úplně. Proto jsme ve spolupráci se zaměstnanci VHOS Polička začali hledat únik vody a posléze jej odstraňovat. V pondělí 19. ledna se podařilo všechny poruchy opravit a zabezpečit stálý přítok vody do všech domácností. Touto cestou děkuji všem spoluobčanům za trpělivost a shovívavost při řešení této situace. Josef Chadima

autor: Obec Lubná | 20.01.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3220x

Tříkrálová sbírka 10.1.2009F

Ve spolupráci OU Lubná a ZŠ Lubná byly vytvořeny 4 skupiny s vedoucími, kteří dnes koledovali po Lubné. U každého domu zazpívali a kdo chtěl, mohl přispět na  "Tříkrálovou sbírku" pořádanou Charitou.
 
Po ukončení sbírky dostali všichni koledníci malé občerstvení.
 
V roce 2008 dosáhl výnos sbírky v Poličce, Bystrém a čtyřadvaceti okolních obcích výše 365 184,50 Kč, což bylo o 20 290 Kč více proti minulému roku.
 

Prostředky, které byly vybrány, budou tento rok použity na:

  • Výstavbu nových a skladových prostor v budově Charity Polička
  • Obnovu vozového parku ošetřovatelské služby
  • Pomoc sirotkům v Ugandě

V letošním roce se v naší obci vybrala částka 26 202 Kč.

autor: Obec Lubná | 10.01.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3386x

Informace Policie České republiky

Informace Policie České republiky - jak se zachovat po 1.lednu 2009 při dopravní nehodě....

autor: Obec Lubná | 08.01.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3706x

Poplatky za komunální odpad na rok 2009

Tiskopis  "Přiznání k místnímu poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2009" bude rozeslán během měsíce ledna.  Poplatek na rok 2009 činí 500 Kč na osobu (500 Kč za rekreační objekt) a bude se vybírat od 1.2.2009 v kanceláři OÚ. V roce 2009 bude svoz probíhat v pátek,  v režimu 1 x za 14 dní.

autor: Obec Lubná | 05.01.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3217x

Večerní pohled na LubnouF

Večerní pohled na nově otevřené prostranství, parkoviště, betlém a budovu obecního úřadu.

autor: Obec Lubná | 26.12.2008  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3906x

Otevření parkoviště u OÚ Lubná 20.12.2008F

V sobotu 20.12.2008 v 16,30 hod. proběhlo slavnostní otevření parkoviště před OÚ Lubná, které bylo spojeno se zpíváním u betléma a dalším programem. Starosta obce Josef Chadima při této příležitosti zde přivítal starostu města Litomyšle Michala Kortyše, vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Litomyšl ing. Jiřího Randáka, otce Vojtěcha Glogara, zástupce firmy DS DELTA s.r.o. manžele Šprojcarovi a projektantku ing. Pavlu Tmejovou.

autor: Obec Lubná | 23.12.2008  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3490x

Koledování dětí z MŠ na obecním úřaděF

V pondělí 16. prosince 2008 přišly na koledu děti z mateřské školy. Za doprovodu paní učitelky Vomáčkové zazpívaly koledy.

autor: Obec Lubná | 16.12.2008  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3756x
Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
Od 26.7.2008: 2635063 návštěv, celkem: 2643626, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti