znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Czech POINT

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:


Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Insolvenční rejstřík
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů
 • Bodové hodnocení osoby z centrálního registru řidičů


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:


Výpis z veřejných evidencí:

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ subjektu
Katastr nemovitostí
 1. list vlastnictví - je nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví
 2. u seznamu nemovitostí – je třeba znát katastrální území včetně:
  parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu číslo popisné
 3. jedná-li se o stavbu
  u seznamu jednotek - je třeba znát katastrální území, popisné číslo domu ale i přesné číslo bytu
Insolvenční rejstřík IČ subjektu, osobní údaje konkrétní osoby
Seznam kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu

Výpis z neveřejných evidencí:


Rejstřík trestů Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz, cestovní pas)
Bodové hodnocení osoby - registr řidičů Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz, cestovní pas) a řidičský průkaz

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.Správní poplatky:


Výpis z veřejných evidencí:

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stranu
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
Katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Insolvenční rejstřík 100 Kč 50 Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč
Rejstřík trestů 100 Kč 0 Kč
Bodové hodnocení osoby - registr řidičů 100 Kč 50 Kč

O výše uvedené ověřené výpisy můžete požádat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Více informací naleznete : http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/23.

Přihlášení k e-mailu

Kontaktní údaje:

starosta: Josef Chadima
mobil: 606 725 707
pevná: 461 745 215
e-mail: starosta@lubna.cz
příspěvky do LZ: zpravodaj@lubna.cz


Veřejné zakázky


Aktuální svoz odpadů:

ico_svoz 14.06.2024 (Pátek)
28.06.2024 (Pátek)
zobrazit všechny termíny

Czechpoint
Datová schránka
id: e9ta3m7


Kde nás najdete:

Mapa okolí obce

Od 26.7.2008: 2719009 návštěv, celkem: 2727572, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti