Obrazek clanku

TJ Sokol

Historie TJ Sokol Lubná sahá až do roku 1933, kdy v naší obci vznikla Tělovýchovná Jednota Lubná. Tato po celá léta zajišťovala několik společenských akcí v obci ročně, účastnila se různých sportovních soutěží, mimo jiné také spartakiády v Praze.

Obrazek clanku

SDH Lubná

Sbor dobrovolných hasičů v Lubné byl založen v roce 1884 a to jako odezva na dva velké požáry, které byly v roce 1883. Tehdy starosta pan Jan Zavoral nechal na den 24. května 1883 svolat valnou hromadu, které se zúčastnilo i zastupitelstvo obce.

Obrazek clanku

Lubenský okrašlovací spolek

Lubenský okrašlovací spolek chce svoji činností přispět k ochraně přírody, zlepšování životního prostředí s důrazem na trvale udržitelný rozvoj, a napomáhat při adaptaci krajiny na globální změny klimatu přírodě blízkými opatřeními.

Obrazek clanku

Český zahrádkářský svaz Lubná

Lubenští zahrádkáři sdružují příznivce zahrádek, milovníky ovoce a zeleniny či pěstitele krásných květin. Jejich vášeň pro pěstování květin se stala nedílnou součástí života v Lubné a přináší nejen krásu do interiéru obecního úřadu.

Obrazek clanku

Myslivecký spolek

Myslivecký spolek Lubná hospodaří v honitbě Lubná. Jedná se o převážně polní honitbu s menšími lesy a remízky o celkové výměře 968 ha.

Včelaři

Lubenští včelaři jsou sdružováni v Českém svazu včelařů a to základní organizaci Litomyšl. V obci Lubná ke konci roku 2023 pracuje se 130 včelstvy a 15 včelaři.

Lubenské ženy

Dlouhá léta patřily Lubenské ženy pod Český svaz žen Praha. Pořádaly v obci vítání občánků, Den matek společně s KDU- ČSL Lubná, společenský ples se Sokolem Lubná, dětské dny společně s hasiči, zájezdy na divadelní představení, hrátky na sněhu pro děti, Mikulášskou besídku, vánoční koncerty, předávání dárků prvňáčkům při nástupu do školy.