Obrazek clanku

Dětský karneval

Karnevaly pořádá TJ Sokol Lubná od roku 1999. Hlavní pořadatelkou byla po mnoho let paní Anička Uhrová. Děvčata z gymnastiky a aerobiku měla připravené různé sestavy, která nacvičovala po celý rok a zde je prezentovala. Děti soutěžily, tancovaly, měly promenádu v maskách a bohatou tombolu.

Obrazek clanku

Velikonoční jarmark

V roce 2022 začala obec Lubná pořádat Velikonoční jarmark, vždy v sobotu, týden před Velikonocemi, na letním areálu. První ročník se vydařil, a proto se jarmark stal další tradiční akcí. 

Obrazek clanku

Desinka tančí

Tradiční událost "Desinka tančí" se koná v jarní neděli na Skalce jako každoroční setkání seniorů. Celé odpoledne zpříjemňuje dechová hudba JUNIOR II. s vokalistou Radkem Klusoněm. Květinovou výzdobu a občerstvení zajisťují místní zahrádkáři spolu se starosty a starostkami z členských obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka. 

Obrazek clanku

Den matek

Oslava svátku Dne matek se v Lubné pořádá pravidelně první nebo druhou neděli v květnu. Datum se střídá s obcí Sebranice z důvodu vystoupení žáků ze Základní školy Lubná-Sebranice, pěveckého sboru Lubenika a žáků ze ZUŠ Dolní Újezd.

Obrazek clanku

Lubenská křídlovka

Na jaře roku 2014 byl dokončen a zkolaudován letní areál v Lubné, na kterém se uskutečnila 22. června 2014 první akce – Sraz rodáků obce Lubná. Při poslechu dechové hudby Jiřího Dřínovského napadlo, že by toto krásné prostředí mělo být více využíváno. 

Obrazek clanku

Letní kino

V průběhu letních prázdnin zažíváme kouzla kina pod širým nebem v letním areálu v Lubné. Návštěvníkům poskytují pořadatelé volnou ruku při výběru promítaného filmu prostřednictvím ankety, která probíhá online v jarních měsících.

Obrazek clanku

Anenská pouť

Každý rok se naše krásná obec připravuje na událost, která rozjasní léto a přinese do našich srdcí radost a vzrušení. Anenská pouť na našem letním areálu je oslavou veselí, dobroty a nezapomenutelných zážitků, kterou si obyvatelé i návštěvníci užívají každý rok.

Obrazek clanku

Lubenská šťopička

Lubenská šťopička je místní festival destilátů, který však svojí pestrostí daleko přesahuje zdejší region. Šťopička byla založena roku 2008 a má stále stejnou strukturu – na začátku září se okoštují vybrané vzorky pálenek a likérů odbornou porotou a na konci září pak společně, za účasti široké veřejnosti, hudebního doprovodu a kulturního programu, koštujeme, porovnáváme vzorky a vítáme přicházející podzim.

Obrazek clanku

Lampionový průvod

Průvod dětí s lampióny je pořádán v Lubné v polovině měsíce září na ukončení léta a začátek podzimu. Vždy je vybraná nějaká trasa průvodu okolo obce, délka je přizpůsobena podle stáří dětí.

Obrazek clanku

Rozsvícení vánočního stromu

Kulturní komise před léty zařadila v předvánočním čase do programu „Zpívání u Betléma“, konalo se vždy poslední víkend před Vánoci. V posledních letech tuto akci nahradilo „Rozsvícení vánočního stromu“, které se koná vždy v sobotu před první adventní nedělí.

Obrazek clanku

Mikulášská besídka

Pravidelnou akcí v předvánočním čase se stala Mikulášská besídka, dříve pořádaná Lubenskými ženami, nyní obcí. Programy byly různé: hrané pohádky ochotnických divadel, soutěže, písničky a vždy návštěva Mikuláše s nadílkou.

Obrazek clanku

Vánoční výstava

Vánoční prodejní výstava má v Lubné více jak dvacetiletou tradici. Pořádá se vždy na začátku prosince na sále na Skalce. Pořadatelem je obec Lubná, členové kulturní komise a zastupitelé obce. Vánočně vyzdobenému sálu vévodí velký strom, darovaný některou rodinou z Lubné.

Obrazek clanku

Silvestrovský ohňostroj

Každý rok se naše malebná obec připravuje na jedinečnou událost, která rozjasní oblohu a srdce většiny obyvatel. Je to ten okamžik, kdy se společně loučíme s uplynulým rokem a vítáme nový s radostí a nadějí. Silvestrovský ohňostroj před obecním úřadem se stal tradicí, kterou naši občané každoročně očekávají a mají ji rádi.