znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Oznámení starosty obce Lubná - 06/2020

Vážení spoluobčané,

prožíváme nezvyklé období. Koronavirus nás všechny postavil do situace, kterou si nikdo z náspřed třemi měsíci nedokázal ani představit. Uzavřené školy, restaurace, kostely, kulturní domy,zrušené veškeré akce, omezená hromadná doprava a volný pohyb osob, používání roušek naveřejnosti, aplikování dezinfekčních prostředků a mnoho dalších věcí, které nás v uplynulém obdobípotkaly. Všichni jsme se museli vyrovnat s velkým omezením naší svobody. Musím ovšem říci, žepřijatá opatření měla svá opodstatnění v boji s neviditelným soupeřem.

Tak jako okolní obce i naše obec zajistila ve spolupráci s občany textilní roušky pro všechny osoby s trvalým pobytem v obci (na úřadě jsou ještě stále k dispozici), poskytli jsme dezinfekční prostředky prodejnám, poště, zdravotnímu středisku a Domu s pečovatelskou službou v Lubné.

Ve spolupráci se starostou obce Příluka, panem Davidem Šimkem, jsme provedli dezinfekci mobilní jednotkou DryFog u objektů OÚ Lubná - včetně zdravotního střediska, lékárny a pošty a DPS Lubná. Tato dezinfekční jednotka vytváří tzv. suchou mlhu, mikroskopické kapky proniknou do každého koutu místnosti. K dezinfekci se využívá vysokoúčinná látka Sanosil na bázi peroxidu vodíku s koloidním stříbrem. Místnost, kde je látka aplikována, zůstává až 3 týdny virucidní...


   
Nejúspěšnějším nástrojem pro boj s nákazou proto i nadále zůstává dodržování hygienických doporučení a dostatečná ochrana dýchacích cest.
 
Aktuální informace naleznete na: www.vlada.cz, www.koronavirus.mzcr.cz, www.pardubickykraj.cz/koronavirus, www.lubna.cz.
 
Bohužel, pro letošní rok se musíme rozloučit s některými oblíbenými akcemi jako je Lubenská křídlovka. Netěší nás to, ale bereme to jako preventivní opatření proti rozšíření koronaviru. Základní škola byla otevřena na základě rozhodnutí vlády pro žáky devátých tříd od 11. května, pro žáky prvního stupně od 25. května 2020. Provoz mateřské školy byl obnoven od 25. května 2020.
 
Obecní úřad již funguje standartně, samozřejmě se zpřísněnými hygienickými opatřeními. Platby v hotovosti PO a ST. Stále upřednostňujeme elektronickou bezhotovostní platbu.
 
Sběrný dvůr je otevřen ve ST 15:00 - 17:00, SO 9:00 - 12:00 hod. Mimo tuto dobu a při dodávce vyřazeného nábytku volejte přímo správci sběrného dvora panu J. Šebkovi - 730 870 577.
 
Rozbíhají se menší i větší plánované akce, probíhá údržba veřejných prostranství v obci, řeší se výběrová řízení, plánují se další projekty. Je jasné, a predikce daňových výnosů to potvrzují, že dojde k významnému poklesu příjmů ze sdílených daní do obecní pokladny, i na tuto skutečnost budeme muset reagovat.
 
Při této příležitosti ještě jednou děkuji každému, kdo se podílel na šití roušek pro svoje rodiny, přátele, sousedy, firmy v obci a pro potřeby obce. Děkuji občanům, kteří zabezpečili pomoc potřebným, především pak obvodním lékařům a sestrám MUDr. M. Marešovi, A Marešové, M. Rosypalové, MUDr. J. Zahnášové a L. Hlavsové, kteří byli a jsou v první linii v boji s koronavirem. Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil do pomoci těm, kteří ji potřebovaly.
 
Vážení občané,
čeká nás toho ještě mnoho k řešení. Pokud budeme ke všemu přistupovat se zdravým rozumem, dokážeme v něčem přidat, něco si zase odepřít, budeme si nadále pomáhat, tak vše společně zvládneme. My jsme stále připraveni Vám pomoci.
 
S úctou a přáním klidných dnů Josef Chadima, starosta obce

 

autor: Obec Lubná | 07.06.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1285x


Další články z kategorie Ostatní:
Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK

Informace o očkování v Pardubickém kraji - 3. 3. 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Vánoční poselství starosty obce


Sdělení starosty obce
NOVÍ MÍSTOSTAROSTOVÉ OBCE LUBNÁ
Vydejte se po stopách pověstí Kraje Smetany a Martinů
Od 26.7.2008: 1563566 návštěv, celkem: 1572129, inet24 © 2003 - 2021  
Prohlášení o přístupnosti