znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Novela zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech

    Od 1. ledna 2016 začnou platit novely zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech. Změny se týkají například občanů starších 70 let, místa vydání či převzetí vyhotoveného dokladu nebo tzv. rychlopasů...Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let
    Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) je ale nutné nechat si vyhotovit průkaz nový. 
Převzetí vyhotoveného občanského průkazu či cestovního dokladu na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností
    Podat žádost o vydání občanského průkazu bude možné na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Stejně tak si bude moci žadatel zvolit jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností k jeho vyzvednutí. Vydávajícím úřadem uvedeným na občanském průkazu bude samozřejmě ten, u kterého občan o vydání požádá. Projeví-li občan přání využít tuto možnost, bude mu vydání zpoplatněno poplatkem ve výši 100 Kč. Tento poplatek bude vybírán až při převzetí průkazu. Totožný postup bude i v případě žádosti o vydání cestovního dokladu.
Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let
    Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, bude povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let. Musí to však udělat nejpozději do 30 dnů ode dne dosažení tohoto věku.
Vydávání cestovních dokladů ve zkrácené lhůtě
    V případě, že občan potřebuje urychleně vycestovat do zahraničí, bude si moci požádat o rychlejší vyhotovení cestovního dokladu. Pas s biometrickými údaji mu bude vydán ve lhůtě do 6 pracovních dnů s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za jeho vydání bude 4 000 Kč a pro občany mladší 15 let 2 000 Kč. Novelou zákona se ruší vydávání tzv. rychlopasů, tedy cestovních dokladů bez biometrických údajů, které bylo možné získat ve zkrácené lhůtě 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

autor: Obec Lubná | 01.02.2016  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1789x


Další články z kategorie Upozornění:
Kompostéry na bioodpad
Co je biologický odpad?
ČEZ informuje
Z-BOX JE V PROVOZU
Změny jízdních řádů od 6. 4. 2021 - Svitavsko
Současný stav očkování v Pardubickém kraji k 11. 3. 2021
Finanční úřad - sběrný box pro daňová podání umístěn na MěÚ Litomyšl
Změny v systému odpadového hospodářství
Uzavírka silnice Poříčí - Zrnětín - 22.3. - 30.5.2021
Informace pro cestující autobusem

Pardubický podnikatelský inkubátor - P-PINK
Od 26.7.2008: 1703129 návštěv, celkem: 1711692, inet24 © 2003 - 2021  
Prohlášení o přístupnosti