znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

TISKOVÁ ZPRÁVA k úhradě daně z nemovitých věcí

Finanční správa ČR bude zajišťovat jako každý rok rozesílání složenek pro placení daně z nemovitých věcí. Nepřesáhne-li roční výše daně z nemovitých věcí u jednoho finančního úřadu částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do konce května 2014.
Daň z nemovitých věcí do výše 5 000 Kč je splatná najednou, a to do pondělí 2. června 2014. Všechny informace potřebné k zaplacení daně budou uvedeny na poštovních složenkách, které občané obdrží v průběhu měsíce května 2014. Složenky budou rozesílané v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně; složenky budou rozesílané postupně tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 26. května 2014...
Za všechny nemovité věci poplatníka na území jednoho kraje bude na složence uvedena daň z nemovitých věcí v jedné částce. Pokud vlastní občané nemovité věci ve více krajích, obdrží v jedné obálce společně složenky za všechny tyto kraje.

Na každé složence bude uvedeno číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je nutno daň zaplatit. Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, budou uvedeny další důležité údaje:
•    celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014,
•    výše a termíny splatnosti splátek,
•    stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
•    název a adresa územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník v současné době uložen spis k dani z nemovitých věcí; tento údaj je důležitý pro komunikaci s finančním úřadem.

V průběhu měsíce května 2014 zpřístupní Finanční úřad pro Pardubický kraj na všech svých územních pracovištích k nahlédnutí hromadný předpisný seznam za celý kraj. Tímto hromadným předpisným seznamem finanční úřad sdělí poplatníkům, kteří neměli povinnost podat daňové přiznání a u nichž došlo ke změně výše daně z nemovitých věcí oproti roku 2013, novou částku daně.

Nejpohodlněji lze zaplatit daň z nemovitých věcí bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřadu nebo poštovní složenkou na kterékoliv poště. Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby věnovali zvýšenou pozornost výši placené částky a číslu účtu, které je pro každý kraj (finanční úřad) odlišné.
Čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitých věcí:
Finanční úřad pro hlavní město Prahu     7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj    7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj    7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj        7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj     7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj         7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj     7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj     7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj     7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina     7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj     7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj     7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj     7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj         7755-47620661/0710
 

V  Pardubicích dne 24. dubna 2014


    Ing. Hana Patočková
    tisková mluvčí
    Finančního úřadu pro Pardubický kraj

autor: Obec Lubná | 24.04.2014  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 2255x


Další články z kategorie Upozornění:

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace
Poplatky v roce 2024
CETIN - optická přípojka

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Chceme zviditelnit místní podnikatele a firmy
Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II
Potřebujete se zbavit trávy, listí, větví či dalšího zeleného odpadu ze zahrad?
Kontaktní místo ČEZ Prodej, a.s. - pobočka pošta Svitavy 2
Poplatky v roce 2023
Datové schránky od 1.1.2023
Od 26.7.2008: 2687472 návštěv, celkem: 2696035, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti