Lubenský okrašlovací spolek vysadil lipovou alej

První listopadový týden proběhlo sázení lipové aleje na hranici lubenského a sebranického katastru. Protože slovo hranice evokuje místo, které rozděluje, snažili jsme se pojmout akci způsobem, který by byl pro obě obce pojítkem stejně jako místo nové aleje, které pro své procházky využívají jak Lubenští, tak Sebraničtí. Nabídli jsme proto možnost výsadby školním dětem. Každá třída tak měla příležitost vysadit si svůj strom. Radost nám udělala účast nejmenších dětí z obou školek. Byl to pro ně opravdu dlouhý výlet. Při práci se děti dozvěděly, jak při výsadbě postupovat, o způsobech ochrany stromů před zvěří, o funkci stromů a významu krajinných prvků pro přírodu, stejně jako informace o lípě jako našem národním stromu... 

Součástí výsadby bylo i zřízení posedů pro dravce, které mají jednak ochránit mladý strom před zlomením a zároveň nalákat dravce a umožnit jim pohodlnější lov hrabošů, kterých jedna káně dokáže za rok spořádat přibližně 1800ks a dalších 700 nabídne v době hnízdění svým mláďatům. Proměnlivé počasí naše plány den ze dne měnilo, dvakrát jsme posouvali termín, ale dny, ve kterých nakonec sázení proběhlo, byly slunečné, i když chvílemi větrné. Věříme, že akce byla pro děti příjemným zpestřením i poučením. Prvním zasazeným stromem byla lípa manželů Jílkových z Lubné. Děkujeme panu Jílkovi, který již před lety jako první projevil zájem a umožnil nám výsadbu na svých pozemcích a kterému stejně jako nám dává smysl zřízení větrolamu v těchto vrcholových partiích. Ostatní stromy si vysadili zájemci z řad veřejnosti i starostové obou obcí, kteří nám byli nápomocni i organizačně. Děkujeme. Celkem bylo vysazeno 25ks lip v délce 224m. Výsadba byla zaměřena, respektuje odstup od sousedních pozemků, ochranná pásma inženýrských sítí a odpovídá územnímu plánu obce Lubná. Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Náklady projektu dosáhly výše 106 000,- a byly plně hrazeny z výše uvedeného dotačního titulu. Zájemců o výsadbu bylo více než stromů. Těšíme se s vámi na viděnou na některé z dalších akcí. V příštím roce bychom rádi upravili okolí křížku na Lubenské Velké straně. Bude totiž slavit kulaté výročí a události, na které upomíná, byly důvodem pro vznik farnosti Sebranice. To, že je tato akce opět pojítkem mezi oběma obcemi, je dílem náhody a odhalili jsme ho teprve nedávno při pátrání po historii této sakrální památky, která si ovšem některá tajemství stále ponechává… Přejeme všechno nejlepší v novém roce, ve kterém opět budeme sázet stromy. Za Lubenský okrašlovací spolek Michal Lehocký

www.facebook.com/people/Lubensk%C3%BD-okra%C5%A1lovac%C3%AD-spolek/100089970192837/

autor: Obec Lubná | 09.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 449x