Fotogalerie:

Rodáci 2024  [180]

NW_sklárna  [1]

NW_hospody  [1]

NW_mlýn  [1]

NW_Dětské hřiště v MŠ  [4]

NW_Rekonstrukce v MŠ  [3]

Desinka tančí 2024  [17]

Polární záře 5/2024  [9]

NW_Lubenský okrašlovací spolek  [4]

NW_Zahrádkáři  [3]

NW_Myslivecké sdružení  [2]

NW_TJ Sokol  [2]

NW_SDH Lubná  [1]

NW_Procházkova kaple  [2]

NW_kaple sv. Xavera  [5]

Archa jaro 2024  [3]

Dimatex  [1]

NW_Desinka tančí  [2]

NW_Modernizace bezdrátových rozhlasů  [2]

NW_Opěrná zeď a rozšíření komunikace u Skalky  [2]

NW_Rekonstrukce veřejného osvětlení a sítí NN - II. etapa  [2]

NW_Rekonstrukce veřejného osvětlení a sítí NN - I. etapa  [1]

NW_Stavební lokalita "U Bramborárny"  [2]

NW_Modernizace učeben na 2. stupni ZŠ  [4]

NW_Zateplení budovy ZŠ  [2]

NW_Zateplení budovy OÚ  [2]

NW_Rekonstrukce letního areálu  [5]

NW_Stavební lokalita "Na Zrnětín"  [1]

NW_Fitness Lubná  [3]

NW_Dětské hřiště za prodejnou COOP  [6]

NW_Úprava prostranství u pomníku padlých  [3]

NW_Úprava prostranství před bytovkou  [5]

NW_Modernizace hygienického zařízení v ZŠ  [4]

NW_Revitalizace veřejného prostranství v horní části obce  [2]

NW_Sportoviště  [1]

NW_Skalka  [11]

NW_Stavební parcely "Na Zrnětín"  [6]

NW_Hasičská zbrojnice  [7]

NW_Sběrný dvůr  [6]

NW_Pedologie  [1]

NW_Hydrologie  [7]

NW_Klimatologie  [2]

NW_Geologie  [1]

NW_Geomorfologie  [2]

NW_Dům s pečovatelskou službou  [7]

NW_kaple sv. Anny  [9]

NW_u bytovky  [1]

NW_kovovy kriz  [3]

NW_ZOD  [3]

NW_Tmějovi  [2]

NW_Jan Nepomucký  [1]

NW_statule  [5]

NW_trojice  [3]

NW_u garáží  [2]

NW_u Pohorských  [2]

NW_u vysílače  [4]

NW_u kaple sv. Anny  [4]

NW_Kříž u COOP  [4]

NW_Kříž u rozcestí k Zrnětínu  [4]

NW_Kříž v poli na tzv. Malé straně  [2]

NW_Kříž v poli u Zrnětína  [4]

NW_Silvestrovský ohňostroj  [8]

NW_Vánoční výstava  [11]

NW_Rozsvícení vánočního stromu  [5]

NW_Mikulášská besídka  [4]

NW_Lampionový průvod  [4]

NW_Lubenská šťopička  [13]

NW_Anenská pouť  [6]

NW_Letní kino  [5]

NW_Lubenská křídlovka  [6]

NW_Den matek  [10]

Rekonstrukce letního areálu  [18]

TJ Sokol stolní tenis Lubná  [6]

Společné setkání na Sebranicích  [1]

Vánoční koledování mateřské školy  [1]

Květinová výzdoba na úřadě  [1]

Vítání občánků říjen 2023  [7]

Obnova a doplnění směrových tabulí  [1]

Oprava komunikací v obci - podzim 2023  [4]

Realizované akce za uplynulé období 2023  [4]

Modernizace bezdrátových rozhlasů  [5]

Úprava prostranství u pomníku padlých 2010  [21]

Vánoční výstava 2023  [68]

Silvestrovský ohňostroj  [60]

Hasičská zbrojnice  [4]

Bruslení 2023  [15]

Rozsvícení stromu před OÚ 2023  [13]

Zvony Martina Jílka  [2]

Kelímky 2023  [2]

Výmalba zdravotního střediska  [2]

Geologický průzkum u hasičské zbrojnice  [2]

Úprava prostranství za bramborárnou  [4]

Oprava oken u kaple sv. Anny  [4]

ZŠ Lubná - oprava třídy v přízemí školy  [6]

Nátěr zábradlí  [1]

Nabíjecí stojan před OÚ  [1]

Úsporné bydlení  [1]

Lubenská šťopička 2023  [78]

Nový web  [1]

Křížek na Velké Straně  [3]

Letní kino 19.8.2023  [11]

Aranžování květin 2023  [39]

Pouť 2023  [24]

Letni kino 15 7 2023  [20]

Kotlíkové dotace II  [1]

Lubenská křídlovka 2023  [49]

Studio Křivka  [2]

Oprava dopravního značení v obci  [2]

Dětský den Mikroregionu Desinka  [3]

Úprava prostranství před obecním úřadem  [4]

Zvonička u močidla  [1]

Výlov dolního rybníka  [4]

Realizované akce 2/2023  [4]

Setkání seniorů 2023  [15]

Den matek 2023  [24]

Slavnost Těla a Krve Páně 11.6.2023  [28]

Odpoledne s hasiči 11.6.2023  [33]

Konference Litomyšl 2023  [6]

Dětské hřiště oprava 2023  [15]

Běžíme srdcem pro duši  [1]

Letní kino 2023  [1]

Florbalový turnaj 2023  [31]

Harmoniky v Huntovně 29.4.2023  [8]

Čarodějnice 2023  [14]

Den Země  [2]

Ošetření lípy 2023  [2]

Velikonoční jarmark 2023  [25]

Místa pro zelený odpad  [2]

Přednáška na Skalce  [3]

ZŠ Lubná – „Recyklohraní“  [2]

Silvestrovský ohňostroj  [11]

Vánoční výstava 2022  [21]

Mikuláš na OÚ 2022  [1]

Koleda MŠ 2022  [2]

Tříkrálová sbírka 2023  [4]

Vítání občánků 2022  [9]

Lubenská šťopička 2022  [68]

Letní kino 26.8.2022  [6]

Travesty show 20.8.2022  [27]

Aranžování květin v letním areálu 16.8.2022  [19]

Pouť v Lubné 2022  [19]

Letní kino 15.7.2022  [9]

Den matek 2022  [43]

Odpoledne s dechovkou 2022  [23]

Velikonoční jarmark  [19]

Tříkrálová sbírka 2022  [1]

Lípa Telecí  [1]

Výstava ČZS říjen 2021  [14]

Vítání občánků 2021  [8]

Ošetření stromů  [4]

Rekonstrukce VO 3/2021  [2]

Rekonstrukce NN 3/2021  [2]

Hudba pomáhá 2021  [4]

Letní kino 27. srpna  [12]

Letní kino 13. 8. 2021  [8]

Aranžování květin v letním areálu 10.8.2021  [21]

Farní den 8.8.2021  [26]

Kaple 100 let - Pavla  [22]

Letní kino 30.7.2021  [11]

Lubenská pouť 2021  [16]

Oslava 100 let kaple sv. Anny - foto Hans Schmaus  [33]

Obnova obecního lesa  [4]

Čipování popelnic  [1]

Čištění požární nádrže  [4]

Demolice čp. 131  [10]

Rekonstrukce VO  [3]

Rekonstrukce NN  [4]

Opěrná zeď - Skalka  [10]

Kalendář 2022  [1]

Kompostér na bioodpad  [1]

Biologický odpad  [3]

Velikonoce 2021  [43]

Koleda MŠ 2020  [1]

Hudba pomáhá 2020  [3]

Historicko - přírodovědné vycházky  [6]

Oprava sochy J. Nepomuckého  [2]

Havarijní stav učebny v základní škole  [4]

Výměna oken v MŠ  [2]

Rekonstrukce NN a nové VO  [6]

Dezinfekce 31. 8. 2020  [9]

Vycházka 23.8.2020  [24]

Farní den 23.8.2020  [22]

ROCK FEST LUBNÁ 2020  [37]

Letní kino 14.8.2020  [16]

Cirkusová show - CIRKUS PALDUS  [17]

Pouťová zábava 25. července 2020  [27]

Sešit KSM  [1]

Tříkrálová sbírka 2020  [8]

MŠ na úřadě Vánoce 2019  [1]

Vítání občánků  [15]

Rozsvícení stromu a koncert Parkoviště pro velbloudy  [30]

Mikuláš na obecním úřadě  [1]

Vánoční výstava 2019  [17]

Vratné kelímky  [2]

Šikulové ve školní družině  [2]

Lubenská šťopička 21. 9. 2019  [84]

Farní den 2019  [29]

Letní kino 2019  [9]

Pouť v Lubné 2019  [21]

Odpoledne s hasiči 2019  [39]

Lubenská křídlovka 5.7.2019  [34]

O pohár starosty obce Lubná 2019  [6]

Dětský den s Mikroregionem Desinka  [7]

Projekt Táhni s kachnou v Lubné  [4]

Den matek 2019  [31]

Vítání občánků 14.4.2019  [17]

Dětský karneval 2019  [69]

Setkání seniorů 2019  [47]

Masopustní rej  [5]

Přednáška T. Kašpara - leden 2019  [4]

Tříkrálová sbírka 2019  [6]

Setkání na obecním úřadě 2019  [9]

Silvestr - 2018 - Hans  [42]

Silvestr - 2018 - Lehocký  [9]

Koleda dětí z MŠ 2018  [1]

Restaurování dveří u kaple sv. Anny  [2]

Rozsvícení vánočního stromu 2018  [13]

Vánoční výstava 2018  [7]

100 let republiky  [71]

Výstava ČZS 2018 - Foto Pepa Kopecký  [36]

Lubenská Desítka Cross 2018  [12]

Lampiónový průvod 2018  [6]

Proměna zahrady v MŠ  [6]

Oprava hygienického zázemí v MŠ Lubná  [6]

Oprava čističky  [2]

Výstavba komunikace u Kabrhelových  [8]

Lubenská šťopička - K. Novotný  [33]

Lubenská šťopička 2018  [77]

Výstava ČZS 2018  [1]

O pohár starosty Obce Lubná 2018  [53]

Odpoledne s hasiči 2018  [46]

Nákup DA SDH Lubná  [2]

Lubenská křídlovka 2018  [30]

Čištění koupaliště 2018  [5]

Dětský den v Morašicích  [6]

Den matek 6. 5. 2018  [41]

Vítání občánků 15. 4. 2018  [10]

Setkání seniorů 2018  [30]

Tříkrálová sbírka 2018  [7]

Lokalita U Bramborárny  [14]

Silvestr - H. Shmauz  [37]

Ohňostroj 2017 - Michal Lehocký  [16]

Úprava prostranství u autobusových garáží  [3]

Vánoční výstava 2017  [34]

Rozsvícení vánočního stromu 2017  [12]

Pes Vidlatá Seč  [4]

První běžecký závod v Lubné 2017  [4]

Lampiónový průvod  [8]

Psi - Sebranice  [1]

Nalezení psi 11/2017  [2]

Lubenská šťopička 2017 - Petra Vaníčková  [42]

Lubenská šťopička 2017 - Michal Lehocký  [81]

Začátek prázdnin s hasiči 2017  [46]

Dětský den s Mikroregionem Desinka 2017  [19]

Údržba v obci - jaro 2017  [6]

Sběr odpadů - jaro 2017  [4]

Lubenská křídlovka 2017  [55]

O pohár starosty Obce Lubná 2017  [33]

Ani ryba ani rak u močidla 8/2017  [1]

Ošetření památné lípy 2017  [8]

Den matek 2017  [43]

Školní ples 2017  [52]

Dětský karneval  [19]

Přestavba kadeřnictví na obecním úřadě  [4]

Zřízení jazykové učebny v základní škole  [8]

Oprava čerpadla ČOV 3/2017  [2]

Vynášení Zimy 2017  [4]

Oprava parket na Skalce  [2]

Setkání seniorů 2017  [27]

Odpoledne na sněhu  [1]

Setkání 2017  [3]

Silvestr 2016 - L. Vaníčková  [25]

Tříkrálový koncert 2017  [18]

Silvestr 2016 - H. Schmauz  [23]

Tříkrálová sbírka 2017  [7]

Vánoční výstava 2016  [30]

Silvestr 2016  [7]

Výstava ČZS 2016  [33]

Vítání občánků  [8]

Rozsvícení vánočního stromu 2016  [16]

Mikuláš na OÚ 2016  [1]

Zatoulaný pes  [2]

Lubenská šťopička 2016 - Petra Stráníková  [55]

Lampiónový průvod 2016  [10]

Lubenská šťopička 2016  [60]

Lubenská křídlovka 2016  [75]

Výlet sociální komise do Hlinska  [4]

Lázně ducha a slet čarodějnic  [2]

Den matek 2016  [17]

Návštěva knihovny  [4]

Dětský karneval  [6]

Josefovské posezení  [4]

Setkání senoirů  [35]

Vynášení Mořeny  [1]

Mikuláš na obecním úřadě  [1]

Rozsvícení vánočního stromu 2014  [10]

Ohňostroj 2014  [21]

Florbalový turnaj Don Bosco 2016  [7]

Vánoční posezení 2016  [6]

Tříkrálová sbírka 2016  [7]

Tříkrálový koncert 2016  [4]

Společné setkání na sebranické faře  [1]

Setkání s žáky základní školy  [1]

Oprava komunikace k Pavlišovým  [4]

Silvestr 2015 - Schmauz  [32]

Silvestr 2015 - Lehocký  [9]

Mikulášská besídka  [2]

Přípojka k vodojemu  [2]

Oprava komunikace  [4]

Výlov Dolního rybníka  [2]

Rozsvícení vánočního stromu  [6]

Mikuláš na obecním úřadě  [1]

Zateplení budovy ZŠ  [16]

Lampiónový průvod  [20]

Úprava obecního pozemku  [4]

Divadlo „U močidla“  [5]

Odstranění suchého stromu  [2]

Lubenská šťopička 2015 - M. Lehocký  [106]

Lubenská šťopička 2015 - H. Smauz  [143]

Lubenská křídlovka 2015  [73]

Svobodova armáda v Lubné  [21]

Akce - jaro 2015  [5]

Setkání seniorů 2015  [19]

Den matek 17. 5. 2015  [37]

Vítání občánků 26. 4. 2015  [13]

Tříkrálový koncert 2012  [10]

Silvestrovský ohňostroj 31.12.2011  [37]

Mikulášská besídka v kině 2011  [33]

Vánoční výstava 2011  [62]

Lubenská šťopička 2011  [106]

Den matek 8.5.2011  [32]

Setkání seniorů 3. 4. 2011  [50]

Karneval 2011  [35]

Florbalový turnaj Dona Boska 2011  [74]

Vánoční výstava 2010  [45]

Mikuláš v kině - 2010  [29]

Dětské hřiště za prodejnou Jednota  [43]

Lubenská šťopička 25.9.2010  [156]

Vítání občánků květen 2010  [13]

Den matek 2010  [28]

Setkání seniorů 2010  [26]

Florbalový turnaj Dona Boska 2010  [51]

Dětský karneval 2010  [28]

Farní ples v Sebranicích  [17]

Zima 2010  [36]

Zimní radovánky  [7]

Vánoční výstava 2009  [68]

Vánoční osvětlení - 13.12.2009  [9]

Lubenská šťopička 2009  [72]

Květiny v chodbě oú  [12]

Fotky ze zimní Lubné 2009  [12]

Dětský karneval 28.2.2009  [21]

Vánoční osvětlení: OU, betlém a parkoviště  [8]

Úprava prostranství u Jednoty 12.8.2008  [5]

Prodloužení chodníku u DPS 17.9.2008  [4]

Oprava na kapli sv. Anny 22.10.2008  [4]

Školní ples 17.5.2008  [14]

Vánoční výstava 6.12.2008  [35]

Mikuláš 28.11.2008  [12]

Pardubická florbalová liga - ml. žáci 2.11.2008  [14]

Pečení perníčků v DPS 11.11.2008  [8]

Vítání občánků 10.11.2008  [5]

Odpoledne s patchworkem 9.11.2008  [15]

Oprava komunikací  [16]

Úprava prostranství na horním konci Lubné  [18]

Stavba parkoviště před OÚ Lubná  [40]

Lampiónový průvod 19.9.2008  [13]

Děti z MŠ v DPS 21.10.2008  [14]

Hřiště v mateřské škole  [14]

Fotky z Lubné  [20]

Dětský den s Mikroregionem Desinka 30.5.2008  [12]

Putovní pohár obce Lubná 2008  [11]

Ze života DPS v Lubné  [6]

Vítání občánků 15.6.2008  [2]

Florbalový turnaj Dona Bosca 2008  [10]

Odpoledne s koly 21.6.2008  [23]

Přihlášení k e-mailu

Kontaktní údaje:

starosta: Josef Chadima
mobil: 606 725 707
pevná: 461 745 215
e-mail: starosta@lubna.cz
příspěvky do LZ: zpravodaj@lubna.cz


Veřejné zakázky


Aktuální svoz odpadů:

ico_svoz 28.06.2024 (Pátek)
12.07.2024 (Pátek)
zobrazit všechny termíny

Czechpoint
Datová schránka
id: e9ta3m7


Kde nás najdete:

Mapa okolí obce