znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

III. SETKÁNÍ RODÁKŮ A OSLAVA 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH LUBNÁ

        

FOTO JITKA ŠTEFLOVÁ                  FOTO MICHAL LEHOCKÝ                FOTO FRANTIŠEK RENZA

 

Ve dnech 21. - 22. června 2014 se v naší obci po 15 letech uskutečnilo III. setkání rodáků a oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lubné. Při této příležitosti jsme pozvali do naší obce zástupce z Lubné u Rakovníka -  starostu P. Vyskočila, místostarostu V. Sedláka a z Lubné u Kroměříže ...starostu Ing. J. Kováče s manželkou. Současně zastupitelstvo udělilo cenu Obce Lubná za významné zásluhy za rozvoj obce panu Janu Čuprovi - Lubná 25, panu Antonínu Flachovi - Lubná 6, paní Marii Košňarové – Lubná 285, panu Josefu Vomáčkovi – Lubná 11, panu Františku Flídrovi – Lubná 160, panu Josefu Renzovi – Lubná 107, paní Libuši Pavlišové – Lubná 292, paní Zdeňce Kvasničkové – Lubná 300, panu Jaroslavu Kopeckému – Lubná 284, panu Josefu Chadimovi st. – Lubná 188, panu Jaroslavu Flídrovi – Lubná 132 a panu Zdeňku Kvasničkovi – Lubná 300. Dále udělilo čestné občanství Obce Lubná za celoživotní zásluhy o rozvoj obce panu Janu Šplíchalovi – Lubná 97 a panu Zdeňku Píchovi – Lubná 33. Při této příležitosti ještě jednou děkuji Vám všem, kdo jste se podíleli na přípravách a zabezpečení celé slavnosti:
děkuji Lubenským ženám, které navštívily všechny rodiny za účelem aktualizace seznamu rodáků a doručily pozvánky našim občanům,
děkuji zaměstnancům obce i Vám občanům za úklid veřejných prostranství, okolí rodinných domů, chodníků, cest a dalších prostor v obci,
děkuji kuchařkám a všem ženám, které upekly koláče ze 17 kg na tuto akci,
děkuji zaměstnancům základní a mateřské školy, obecního úřadu, zemědělského družstva a hasičům za zabezpečení dne otevřených dveří v těchto objektech,
děkuji ČZS Lubná za uspořádání výstavy ve víceúčelovém zařízení Skalka s prezentací obce,
děkuji zastupitelům, zaměstnancům, občanům a především Vám lubenským hasičům a hasičkám za přípravu a zabezpečení této dvoudenní slavnosti,
závěrem děkuji Vám všem, kteří jste se jakýmkoli způsobem podíleli na jejím zabezpečení.
Vážím si Vašeho přístupu, podpory, pomoci a děkuji Vám za veškerý čas a úsilí, které jste věnovali této slavnostní události. Současně děkuji lubenským hasičům za to, že jsem mohl být jedním z kmotrů praporu. Vážím si Vaší důvěry a je to pro mě velká čest. Josef Chadima, starosta obce

 

 

Dne 21. 6. se konalo 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lubná a 3. setkání rodáků obce. Při této příležitosti se oficiálně otevíral moderně zrekonstruovaný letní areál a žehnalo se novému praporu sboru dobrovolných hasičů, na který jsme velice pyšní. Místní hasiči se shromáždili před obecním úřadem za účasti okolních sborů. Jejich účasti si velice vážíme. Velitel hasičů vydal pokyn k zahájení průvodu, který pokračoval k pomníku padlých. Hasiči zde položili věnec a společně uctili památku obětem 1. světové války. Po proslovu a zaznění státní hymny se přesunul průvod k letnímu areálu. Tam proběhla slavnostní mše svatá, následoval nástup jednotek SDH a ocenění členů SDH Lubná. Významným okamžikem pro naši zásahovou jednotku bylo oficiální předání požárního automobilu Liaz CAS 25. Součástí odpoledního programu bylo uvítání starostou obce a ocenění lubenských občanů, vystoupení mažoretek, ukázka hašení koňskou stříkačkou a dále ukázky našich mladých hasičů. Návštěvníci se také mohli projet koňským povozem po obci nebo si nechat nakreslit karikaturu od pana Křemečka a Dvořáka. Během programu hrála dechová skupina Babouci. Vrcholem večera byla zábava se skupinou Argema. V neděli oslavy pokračovaly programem, který zahájila dechová hudba Pohoranka. Následovalo vystoupení žáků mateřské a základní školy, školního sboru Lubenika a taneční skupiny Handies. Svým kouzelnickým vystoupením nás „okouzlil“ Aleš s Luckou. V obou dnech byly pro veřejnost připraveny dny otevřených dveří v mateřské škole, základní škole, zemědělském obchodním družstvu, hasičárně, knihovně, na obecním úřadě a ve zdravotním středisku. Návštěvníci si také mohli prohlédnout výstavu zahrádkářů ve víceúčelovém zařízení Skalka. I když to pro pořadatele byly náročné dva dny i týdny před tím spojené s přípravami, myslím, že se akce vydařila, a doufám, že se oslavy líbily i všem zúčastněným. Tímto bych chtěla poděkovat všem pořádajícím hasičům, panu starostovi a ostatním, kteří se na této akci podíleli a věnovali jí tak svůj volný čas. Za SDH Lubná Lucie Zavoralová

autor: Obec Lubná | 16.06.2014  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3902x


Další články z kategorie Fotky:
Rekonstrukce letního areálu - 2013 - 2014
TJ Sokol stolní tenis Lubná
Společné setkání na Sebranicích
Vánoční koledování mateřské školy
Květinová výzdoba na úřadě
Vítání občánků
Obnova a doplnění směrových tabulí
Oprava komunikací v obci - podzim 2023
Realizované akce za uplynulé období
Modernizace bezdrátových rozhlasů
Úprava prostranství u pomníku padlých
Vánoční výstava
Od 26.7.2008: 2687430 návštěv, celkem: 2695993, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti