znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Daňové přiznání k dani z nemovitostí

V červnu roku 2011 proběhla v Obci Lubná a v katastrálním území Lubná u Poličky „digitalizace nemovitostí“. Dle § 3 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z nemovitostí), § 3 písm. 1 je poplatníkem daně z pozemku vlastník pozemku. U pronajatých pozemků je poplatníkem daně podle § 3 odst. 2 písm. a) nájemce, jde-li o pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Provedená „digitalizace“ evidenci pozemků zjednodušeným způsobem odstranila a v současné době jsou již v katastrálním území Lubná u Poličky veškeré pozemky evidované v katastru nemovitostí v konkrétním druhu pozemku (orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha atd.). Daň z takovýchto pozemků musí platit vlastník (případně spoluvlastník) pozemku, a to i v případě, že se jedná o pozemky pronajaté...Změny v katastru nemovitostí vyvolané „digitalizací“ však mohly mít vliv i na přiznání poplatníků, kteří nemají žádné pozemky pronajaty (mohlo dojít např. ke změně výměry pozemků). Podle § 13a  zákona o dani z nemovitostí platí, že dojde-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat.
Tímto Vás tedy upozorňujeme na nutnost podat ve většině případů v průběhu ledna 2012 na Finanční úřad v Litomyšli daňové přiznání k dani z nemovitostí. Zároveň Vás upozorňujeme, že za pozdní podání daňového přiznání Vám vzniká povinnost uhradit pokutu, jejíž minimální výše je 500,- Kč. Finanční úřad Litomyšl

autor: Obec Lubná | 01.12.2011  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3207x


Další články z kategorie Upozornění:

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace
Poplatky v roce 2024
CETIN - optická přípojka

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Chceme zviditelnit místní podnikatele a firmy
Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II
Potřebujete se zbavit trávy, listí, větví či dalšího zeleného odpadu ze zahrad?
Kontaktní místo ČEZ Prodej, a.s. - pobočka pošta Svitavy 2
Poplatky v roce 2023
Datové schránky od 1.1.2023
Od 26.7.2008: 2635352 návštěv, celkem: 2643915, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti