Základní škola Lubná – Sebranice

Základní škola ZŠ třída Mateřská škola MS umývárka

Základní škola Lubná – Sebranice je venkovská kompletní základní škola poskytující vzdělání pro žáky od 1. do 9. ročníku. S počtem žáků kolísajícím mezi 150 a 170, je průměrná třídní obsazenost 17 žáků. Škola funguje ve dvou budovách, přičemž první stupeň sídlí v Sebranicích a druhý stupeň v Lubné, přibližně 2 km vzdálených. Zřizovatelem školy je obec Lubná. Kromě toho škola zahrnuje dvě školní jídelny (jedna pro první a druhá pro druhý stupeň), školní družinu a Mateřskou školu Lubná – odloučené pracoviště.

První stupeň školy disponuje 5 třídami, jazykovou učebnou, mobilní tabletovou učebnou, 2 učebnami ZUŠ a 2 odděleními školní družiny. Veškeré hlavní učebny jsou vybaveny dataprojektory a interaktivními tabulemi. I když škola nedisponuje vlastní tělocvičnou či školním hřištěm, pro sportovní aktivity jsou využívány sportoviště v majetku obce Sebranice. Druhý stupeň školy zahrnuje 4 hlavní učebny a 5 odborných pracoven, jako je jazyková učebna, učebna pro přírodovědně-chemický obor, učebna počítačů, cvičná kuchyně a dílna. K dispozici je rovněž mobilní učebna s notebooky. Počítačová učebna je vybavena 20 pracovními stanicemi, tiskárnou a dataprojektorem. Většina učeben je opět vybavena dataprojektory a interaktivními tabulemi. Škola stále bojuje s nedostatkem prostor pro tělesnou výchovu, a proto jsou sportovní aktivity organizovány ve víceúčelovém sále ve Skalce v Lubné a na obecním hřišti (travnaté hasičské hřiště).

Investice

Obě obce se snaží modernizovat prostory školy. V roce 2017 vytvořila obec Lubná na druhém stupni jazykovou učebnou, v letech 2020, 2022 a 2023 prošly rekonstrukcí kmenové třídy. V roce 2024 byla zrekonstruována jídelna školy. V současné době pracuje na realizaci sportovního hřiště v blízkosti školy, kde vznikne víceúčelové hřiště, běžecká dráha, doskočiště, workoutové hřiště a parkourové hřiště. Realizace se předpokládá v roce 2025 při uznání dotace z NSA.

Na prvním stupni obec Sebranice zmodernizovala sborovnu, velkou jídelnu a jednu kmenovou třídu. V současné době usiluje o přestavbu šaten s nástavbou společenské místnosti a vyhlídkové střechy.

Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná

71006079
Zřizovatel Obec Lubná
Ředitelka Mgr. Jitka Kučerová
Zástupce ředitelky Mgr. Jindřich Novotný
Adresa 569 63 Lubná 34
Telefon 461 745 184, 461 745 481, 461 729 049
E-mail zslubna@policka.cz
Stránky školy www.zslubna.cz
Součástí školy školní družina
Organizace školy škola s I. stupněm (Sebranice) a II. stupněm (Lubná)

Mateřská škola Lubná

Vedoucí Mgr. Irena Rensová
Adresa Lubná 301, 569 63 Lubná
Telefon 461 745 180