Obrazek clanku

Hasičská zbrojnice

Návrh hasičské zbrojnice respektuje okolní stávající zástavbu a jeho snahou je s pokorou doplnit do tohoto prostředí kvality, které lokalitu zatraktivní. Místo stavby je velice pohledově exponované jak z hlavního pohledu od Skalky, tak i při výjezdu z kopce od obchodu a taktéž z místní komunikace nad objektem. To vše je bráno v potaz při umístění hlavních architektonických prvků jako je věž a vikýř.

Obrazek clanku

Sportovní areál

Nový sportovní areál si klade za cíl posílit sportovní infrastrukturu pro své občany. V lokalitě za ZOD Lubná vznikne víceúčelové hřiště 40 x 20 m, pojízdné a parkovací plochy, atletická dráha, doskočiště, parkour zóna 18x14 m, workout zóna 12x12 m, šatny, hygienické zázemí a sklad. 

Obrazek clanku

Sběrný dvůr

Vizí projektu je příprava na rok 2030, kdy musí být naplněny cíle recyklace 60% komunálního odpadu. Součástí sběrného dvora bude RE-USE centrum a samotný sběrný dvůr bude tzv. SMART. Při realizaci projektu bychom rádi zavedli odpadové karty pro každou domácnost.

Obrazek clanku

Stavební parcely „Na Zrnětín“

Území pro stavbu nových rodinných domů má rozlohu 18 702 m². Nachází se na severozápadním okraji obce směrem na obec Zrnětín. Předcházející zástavba tímto směrem vychází v podstatě z centra obce, a přestože řešené území bude severozápadním směrem vytvářet nový okraj obce, není odtud nikam daleko. V příjemné docházkové vzdálenosti do 500 m je obchod, dětské hřiště, zastávka autobusu a letní areál. Pěšky nebo na kole je dobře dostupná veškerá další občanská vybavenost v obci. 

Obrazek clanku

Skalka

Víceúčelové zařízení Skalka, postavené v polovině 80. let minulého století, je jednou z nejdůležitějších veřejných budov v obci. Je centrem sportovních i kulturních akcí. Velikost Skalky umožňuje konání velkých společenských akcí jako je např. Lubenská šťopička, tradiční podzimní a vánoční výstavy, florbalový turnaj Dona Bosca a dalších, které mají nadmístní význam.