znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Elektronická podatelna Obecního úřadu Lubná

1. elektronická adresa e-podatelny
- emailová adresa: obec@lubna.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujícím technickým parametrům, viz. níže) doručovaných na Obecní úřad Lubná.

2. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
3. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

4. Vzor datové zprávy o potvrzení doručení datové zprávy
Text:
Vaše elektronické podání bylo doručeno elektronické podatelně Obce Lubná obec@lubna.cz

5. Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

6. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných pro některý ze standardních systémů souborů (NTFS, FAT), dále na CD, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

7. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

8. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec@lubna.cz.

Datové zprávy, které nemusí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Přihlášení k e-mailu

Kontaktní údaje:

starosta: Josef Chadima
mobil: 606 725 707
pevná: 461 745 215
e-mail: starosta@lubna.cz
příspěvky do LZ: zpravodaj@lubna.cz


Veřejné zakázky


Aktuální svoz odpadů:

ico_svoz 14.06.2024 (Pátek)
28.06.2024 (Pátek)
zobrazit všechny termíny

Czechpoint
Datová schránka
id: e9ta3m7


Kde nás najdete:

Mapa okolí obce

Od 26.7.2008: 2719067 návštěv, celkem: 2727630, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti