Statistické údaje o obci Lubná:


Druhy pozemků

Celková výměra pozemku (ha)1 986období: 31.12.2007
Orná půda (ha)727období: 31.12.2007
Zahrady (ha)38období: 31.12.2007
Trvalé trávní porosty (ha)114období: 31.12.2007
Zemědělská půda (ha)879období: 31.12.2007
Lesní půda (ha)1 007období: 31.12.2007
Vodní plochy (ha)4období: 31.12.2007
Zastavěné plochy (ha)15období: 31.12.2007
Ostatní plochy (ha)81období: 31.12.2007

Hospodářská činnost

Počet podnikatelských subjektů celkem202období: 31.12.2007

podle převažující činnosti

Zemědělství, lesnictví, rybolov22období: 31.12.2007
Průmysl45období: 31.12.2007
Stavebnictví31období: 31.12.2007
Doprava a spoje2období: 31.12.2007
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství61období: 31.12.2007
Ostatní obchodní služby22období: 31.12.2007
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění2období: 31.12.2007
Školství a zdravotnictví3období: 31.12.2007
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby14období: 31.12.2007

podle právní formy

Státní organizace1období: 31.12.2007
Obchodní společnosti4období: 31.12.2007
Družstevní organizace1období: 31.12.2007
Podnikatelé - fyzické osoby170období: 31.12.2007
Samostatně hospodařící rolníci13období: 31.12.2007
Svobodná povolání5období: 31.12.2007
Zemědělští podnikatelé - fyzické osoby1období: 31.12.2007
Ostatní právní formy7období: 31.12.2007

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček1období: 31.12.2006
Stálá kina1období: 31.12.2006
Kulturní zařízení ostatní1období: 31.12.2006
Sakrální stavba 1období: 31.12.2006

Obecná charakteristika

Katastrální plocha (ha) 1 986období: 31.12.2007
Počet katastrů1období: 31.12.2007
Počet územně technických jednotek1období: 31.12.2007
Počet částí obce1období: 31.12.2007

Obyvatelstvo

Živě narození celkem7období: rok 2007
muži5období: rok 2007
ženy2období: rok 2007
Zemřelí celkem11období: rok 2007
muži8období: rok 2007
ženy3období: rok 2007
Přirozený přírůstek celkem-4období: rok 2007
muži-3období: rok 2007
ženy-1období: rok 2007
Přistěhovalí celkem17období: rok 2007
muži10období: rok 2007
ženy7období: rok 2007
Vystěhovalí celkem25období: rok 2007
muži14období: rok 2007
ženy11období: rok 2007
Saldo migrace celkem-8období: rok 2007
muži-4období: rok 2007
ženy-4období: rok 2007
Přírůstek/úbytek celkem12období: rok 2007
muži7období: rok 2007
ženy5období: rok 2007
Počet bydlících obyvatel k 31.12.1 012období: 31.12.2007
muži529období: 31.12.2007
ženy483období: 31.12.2007
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem187období: 31.12.2007
muži103období: 31.12.2007
ženy84období: 31.12.2007
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem695období: 31.12.2007
muži375období: 31.12.2007
ženy320období: 31.12.2007
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem130období: 31.12.2007
muži51období: 31.12.2007
ženy79období: 31.12.2007

Školství

Mateřská škola1školní rok 2005/2006
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1školní rok 2005/2006

Sociální oblast

Domy s pečovatelskou službou1období: 31.12.2006

Sport

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1období: 31.12.2006
Tělocvičny (vč. školních)1období: 31.12.2006

Zdravotnictví

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1období: 31.12.2006
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1období: 31.12.2006
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1období: 31.12.2006
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1období: 31.12.2006
Přihlášení k e-mailu

Kontaktní údaje:

starosta: Josef Chadima
mobil: 606 725 707
pevná: 461 745 215
e-mail: starosta@lubna.cz
příspěvky do LZ: zpravodaj@lubna.cz


Veřejné zakázky


Aktuální svoz odpadů:

ico_svoz 26.07.2024 (Pátek)
09.08.2024 (Pátek)
zobrazit všechny termíny

Czechpoint
Datová schránka
id: e9ta3m7


Kde nás najdete:

Mapa okolí obce