Obrazek clanku

Kaple sv. Anny

Uprostřed obce tzv:“ na malé straně“ stojí kaple zasvěcená svaté Anně. Původně zde byla postavena roku 1774 malinká kaplička zasvěcená sv. Františku Xaverskému. Po 83 let v roce 1857 byla kaplička zvětšena a zasvěcená svaté Anně. 

Obrazek clanku

Kaple sv. Xavera

Uprostřed obce Lubná u Poličky stojí od roku 1857 kaplička sv. Františka Xaverského.

Obrazek clanku

Socha Svaté Trojice

Socha stojí u cesty vedoucí z Lubné do obce Široký Důl.

Obrazek clanku

Socha Panny Marie Lurdské

Socha se nalézá nedaleko čp. 142. Stojí na malé vyvýšenině, ale protože je umístěna v údolí, netvoří výraznou dominantu.

Obrazek clanku

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha je umístěna nedaleko čp. 260. Stojí u cesty, které se říká Stará silnice, od roku 1901 nepoužívaná svažitá cesta. [1] Celý objekt je kolem lemován žulovými kameny, které jsou zasazeny do betonového základu a tvoří ochranné ohraničení. Doplňuje ho dřevěný plot.

Obrazek clanku

Kříž v poli na tzv. Velké straně

Tento objekt stojí v poli na tzv. Velké straně. Je to místní pojmenování území, které leží od Sebranic na pravé straně. Kříž se nalézá kousek od cesty zvané „Příčnice“, která vedla z Horního Újezda přes Lubnou k Zrnětínu. [1] 

Obrazek clanku

Kříž v poli na Malé straně

Kříž je umístěn v poli v lokalitě zvané Malá strana (tj. ve směru od Sebranic nalevo.) Dříve tento kříž stával u polní cesty, jež bývala cestou formanskou a která vedla z Poličky přes Střítež, do Lubné a dále k osadě Poříčí. Při zcelování pozemků byla tato cesta zorána, a proto se nyní kříž nachází uprostřed lánu. [1]

Obrazek clanku

Kříž u Pohorských

Tento kříž stojí na začátku Lubné, u cesty vedoucí ze Sebranic. Je 2,5 metru vysoký, vytvořen z pískovce. Jeho povrch je natřen šedou barvou.

Obrazek clanku

Kříž v poli u Zrnětína

Kříž se nachází u silnice v poli mezi obcemi Lubnou a Zrnětínem.

Obrazek clanku

Kříž u bytovky

Kříž se nalézá u hlavní silnice vedoucí vsí Lubnou. Je umístěn nedaleko domu čp. 257. Skládá se z několika pískovcových kvádrů natřených šedou barvou. Základnu tvoří nejmenší z nich. Další na něj nasedající je po stranách o několik centimetrů zúžen. 

Obrazek clanku

Kříž u garáží („Kerhartů kříž“)

Kříž stojí u silnice na horním konci Lubné poblíž čp. 61. Označení „Kerhartů“   pochází pravděpodobně od majitele domu čp. 61, který zde hospodařil kolem roku 1630, jmenoval se Karel Kerhart [1]. Toto pojmenování se objevuje v Kronice Josefa Kopeckého, ale v dnešní době toto označení není po vsi známo.

Obrazek clanku

Kříž u rozcestí k Zrnětínu („u Krouzova kříže“)

Kříž stojí na rozcestí, které vede k Zrnětínu. Polohu lze upřesnit tím, že leží nedaleko čp. 267.  Odkud pochází označení „u Krouzova kříže“ se mi nepodařilo zjistit.

Obrazek clanku

Kříž u jídelny ZOD Lubná

Kříž se nachází u cesty, která vede od Huntovny (hostinec) směrem k zemědělskému družstvu. Je poblíž domu čp. 138. Tento objekt je vytvořen z pískovce.

Obrazek clanku

Kříž u kaple sv. Anny

Kříž se nachází vedle lubenské kaple svaté Anny.

Obrazek clanku

Kříž za Tmějovými humny

Kříž se nachází kousek od domu čp. 59, ve kterém bydlí Tmějovi, odtud také pochází toto místní pojmenování.

Obrazek clanku

Kříž u čp. 135

Objekt stojí u silnice, která vede k lubenské kapli. Cesta byla dříve používána jako obchodní stezka. [1]