znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Schválená architektonická studie na přestavbu HASIČSKÉ ZBROJNICE:

Vážení spoluobčané,

zastupitelé obce se na pátečním jednání, konaném dne 17. 4. 2020, seznámili se stanoviskem Ing. arch. Zdeňky Vydrové, dále se vznesenými námitkami proti studii KIP s.r.o. Litomyšl a v neposlední řadě také s přínosy, které přináší studie od Ing. arch. Kalvody a Košňara, které nám zaslala JUDr. Flídrová.

Také jsme věnovali pozornost stanoviskům a dopisům od Ing. arch. Tomáše Zavorala a Ing. arch. BcA. Martina Hurycha., Ing. Jaroslava Kováře, Pavla Uhra, Ing. Michaely Vas, Ing. Františka Renzy, manželů Ungerových, dále od členů přípravného výboru okrašlovacího spolku Michala Lehockého, Ing. Stanislavy Bartošové, Kristýny Bolomské a názorům ostatních občanů v obci.

Vzali jsme na vědomí aktuální informace ze sociálních sítí facebooku a instagramu a z online ankety vytvořené P. Uhrem, ve kterých dohromady hlasovalo přes 200 osob.

Na základě těchto argumentů jsme přistoupili k opětovnému hlasování, ve kterém jsme přehodnotili svůj názor a schválili jsme pro rekonstrukci hasičské zbrojnice studii vypracovanou Ing. arch Kalvodou a Košňarem. Věříme, že tímto krokem dojde ke zklidnění situace v naší obci a společně se budeme moci věnovat podání žádosti o dotaci na generální ředitelství HZS ČR a ostatním souvisejícím krokům v této záležitosti. Současně Vám předkládám hlasování jednotlivých zastupitelů obce Lubná (studie Kip, s.r.o. Litomyšl - dále jen KIP, studie Ing. arch. Kalvoda a Košňar – dále jen K+K).

Hlasování:
Radek Bartoš - K+K, Ing. Jiří Boštík - K+K, Karel Haupt - K+K, Josef Chadima - K+K, Eva Chadimová - K+K, Ing. Petr Jiráň - K+K, Ing. Jaromír Klusoň - K+K, František Košňar - nehlasoval - střet zájmů, Alois Kovář - K+K, Mgr. Jitka Kučerová - K+K, Jan Rensa DiS. - K+K, Mgr. Eva Šímová - K+K, Ing. Pavla Tmejová - nehlasovala - střet zájmů, Jiří Vomáčka - zdržel se hlasování, Jaroslava Vraspírová - K+K.

Vážení občané,
sděluji Vám výsledek jednání zastupitelů obce k výběru studie pro hasičskou zbrojnici v Lubné.

V Lubné dne 20. 4. 2020.

S úctou, Josef Chadima - starosta obce

Studie od Ing. arch. Kalvody a Košňara

Studie od Ing. arch. Kalvody a Košňarapdf  - size: 34454289
Vizualizace 01jpg - size: 5902702
Vizualizace 02jpg - size: 1612294
Vizualizace 03jpg - size: 1918422
Vizualizace 04jpg - size: 5454296
Vizualizace 05jpg - size: 2111831
Vizualizace 06jpg - size: 1301656
Vizualizace 07jpg - size: 1904645
Vizualizace 08jpg - size: 1872827

Dotazy a připomínky občanů:

Otevřený dopis k projektu hasičské zbrojnice - Ing. arch. BcA. Martin Hurychpdf  - size: 88798
Přihlášení k e-mailu

Kontaktní údaje:

starosta: Josef Chadima
mobil: 606 725 707
pevná: 461 745 215
e-mail: starosta@lubna.cz
příspěvky do LZ: zpravodaj@lubna.cz


Veřejné zakázky


Aktuální svoz odpadů:

ico_svoz 14.06.2024 (Pátek)
28.06.2024 (Pátek)
zobrazit všechny termíny

Czechpoint
Datová schránka
id: e9ta3m7


Kde nás najdete:

Mapa okolí obce

Od 26.7.2008: 2719010 návštěv, celkem: 2727573, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti