Pedologická charakteristika

Východní část katastru obce pokrývají kambizemě (nejrozšířenější půdní typ na území ČR; s nadmořskou výškou roste obsah humusu a zvyšuje se kyprost), tato část je zemědělsky obhospodařována.

V okolí Lubenského potoka se vyskytují fluvizemě neboli nivní půdy. V Lubenském lese se vyskytují kambizemě a pseudogleje, na vlhkých místech kolem potoků potom gleje vznikající dlouhodobým působením podzemní vody. V lokalitě nového rybníka se vyskytují organozemě neboli řašeliništní půdy s vysokým podílem organicky humózních látek. 

Zdroj: Němeček J., Rohošková M., Macků J., Vokoun J., Vavříček D., Novák P. (2001): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky – Česká zemědělská univerzita, Praha.

autor: Martin Břeň | 09.10.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 79x


Fotografie ke článku: