Klimatické podmínky

Z klimatologického hlediska katastr obce Lubná spadá do tří oblastí, jejichž hranice v podstatě kopírují hranice geomorfologických okrsků. 

Západní část studovaného území, kterou tvoří Lubenský les, náleží chladné oblasti CH7. Do střední části katastru obce, jež je osídlena nebo zemědělsky obhospodařována, zasahuje mírně teplá oblast MT3. Nejníže položenou část katastru obce Lubná zabírá mírně teplá oblast MT2.

Zdroj: Tolasz R., Míková T., Valeriánová A. et Voženílek V. [eds] (2007): Atlas podnebí Česka. – Český hydrometeorologický ústav, Praha.

autor: Martin Břeň | 09.10.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 53x


Fotografie ke článku: