SDH Lubná

Sbor dobrovolných hasičů v Lubné byl založen v roce 1884 a to jako odezva na dva velké požáry, které byly v roce 1883. Tehdy starosta pan Jan Zavoral nechal na den 24. května 1883 svolat valnou hromadu, které se zúčastnilo i zastupitelstvo obce.

Nechal sepsat protokol, kde v předmětu oznámil, že dle výnosu slavného okresního výboru v Litomyšli mají rolníci obce lubenské, t.j podílnici hospodářské záložny, zakoupit dvě velké stříkačky s příslušenstvím. Prvního února 1884 byly dopraveny stříkačky do obce a 22. května bylo rozkazem c. k. okresního hejtmanství v Litomyšli povoleno zřízení dobrovolného hasičského sboru. Z dalších zápisů vyplývá, za jakých podmínek se noví členové sboru přijímali. Každý hasič si musel z velké části výstroj pořídit za své peníze, ale přesto byli hrdí na to, že jsou hasiči. Silně se rozvíjející činnost zastavil silný požár za první světové války, jež nebylo v silách hasičů uhasit. Omezený počet schopných mužů v obci značně snížil akceschopnost sboru. Opětovného rozkvětu sbor dosáhl se vznikem naší republiky. Nastává značný příliv členstva, po příchodu z vojny nevstupují do sboru pouze noví mladí hasiči, ale také mladé ženy osloveny ideály hasičů. Díky fondu zřízenému za účelem nákupu nové, motorové stříkačky mohla být koupena nová stříkačka a u příležitosti 50. výročí vzniku sboru roku 1934 byla uvedena do provozu. Hasičský sbor se takto stal velice dobře vybaveným a pohotovým. Během druhé světové války je aktivita sboru opět omezena. Válečné události početně oslabily sbor, benzín určený pro pohon motorové stříkačky byl limitován na nejnižší možnou hranici, omezení se vztahovala i na nošení stejnokrojů. Konec války a následující léta přispěla opět k rozvoji sboru. V roce 1950 schválením nového zákona se z hasičů stávají požárníci. Za vzornou práci sbor dosáhl významného technického pokroku přidělením staršího vozidla Chevrolet od OIPO Litomyšl. O jedenáct let později dochází k výměně Chevroletu za modernější nákladní vozidlo Tatra 805 od OIPO Svitavy. Díky vytápěné garáži hasiči vlastní od roku 1981 cisternovou automobilovou stříkačku CAS16 na podvozku Praga V3S, čímž dosáhla výjezdová jednotka značné mobility, takže je schopna samostatně zasahovat i v místech vzdálených od vodních zdrojů. Posléze byl vozový park rozšířen o další vozidlo AVIA se skříňovou nástavbou, upravenou a vybavenou k požárnímu zásahu. V roce 2014 byl vozový park rozšířen o další cisternové vozidlo LIAZ CAS 25 a v roce 2018 byla provedena výměna vozu AVIA za nový dopravní automobil Ford Transit. V roce 1980 obdržel sbor čestné uznání od okresního sdružení hasičů, a o čtyři roky později byl oceněn medailí za příkladnou práci. Tato ocenění dokazují jejich neustálou snahu a nasazení. Dále u příležitosti oslav 130 let od založení sboru v roce 2014 si nechal sbor vyrobit historický prapor SDH, což dokazuje hrdost na historii a tradici. V současné době se muže sbor pyšnit 120 členy. Výjezdová jednotka JPO III má 15 členů a je vybavena vozidly LIAZ CAS 25, Praga V3S CAS 16 a dopravním automobilem Ford Transit a zajištuje především likvidaci požárů a odstranění následků mimořádných či technických událostí. Sbor má také spoustu aktivních členů všech věkových kategorií, kteří se účastní soutěží. Jejich úspěchy na soutěžích potvrzují jejich dovednosti a oddanost a umisťují je na předních příčkách. V nedávné historii například 1. místo starších žáků na superpoháru hejtmana Pardubického kraje (2015), 3. místo mladších žáků na superpoháru hejtmana Pardubického kraje (2021) či postup dorostenek z krajského kola požárního sportu na republikové kolo(2022). Členové sboru jsou nejenom ochránci obce, ale také organizátory kulturních a společenských akcí, které obohacují život v Lubné.

19.03.2024  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 74x


Fotografie ke článku: