znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Restaurování dveří u kaple sv. Anny

V druhé polovině roku jsme nechali zrestaurovat vstupní dveře včetně nadsvětlíku do kaple sv. Anny. Práce provedl restaurátor pan V. Fogl za odborného dohledu zástupců NPÚ Pardubice. Před samotnou realizací musely být provedeny činnosti uvedené ve vydaných závazných stanoviscích. Zejména se jednalo o odebrání různých vzorků a jejich odborné vyhodnocení. Na základě těchto vstupů byl vypracován restaurátorský průzkum ke vstupním dveřím do kaple sv. Anny v Lubné. Restaurátorský průzkum navrhl postup restaurování jednotlivých položek projektu. V restaurátorském průzkumu uvedený postup restaurování byl předložen ke ...schválení příslušnému NPÚ. Po schválení postupu prací příslušných NPÚ došlo k postupnému restaurování jednotlivých historických výplní. U vchodových dveří bylo provedeno zejména očištění, sanování a petrifikování (zpevnění). Uvolněné části byly podlepeny. Degradované části byly nahrazeny. Chybějící částí byly doplněny a vše bylo retušováno tak, aby nebyly patrné rozdíly. Povrch předmětu byl zakonzervován povrchovou úpravou. Chybějící kování bylo doplněno a byla obnovena jeho funkce. Kování bylo zakonzervováno povrchovou úpravou. Jednotlivé zásahy byly provedeny na základě zjištěných technologických a materiálových skutečností s ohledem na historii předmětu.  Vše bylo konzultováno se zástupci Národního památkového ústavu, investora a majitele předmětu. Celkové náklady dosáhly částky cca 150.000 Kč. Dotace poskytnutá Pardubickým krajem byla ve výši 90.000 Kč. Zbylé finanční prostředky byly hrazeny z rozpočtu obce. Touto cestou děkuji všem pracovníkům, kteří se na restaurování podíleli.

autor: Josef Chadima | 18.12.2018  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 721x


Fotografie ke článku:

obr1
T:18.12.2018 11:44
obr1
T:18.12.2018 11:44


Další články z kategorie Fotky:
Farní den - 18. srpna 2019
Promítání v letním areálu
Pouť v Lubné pohledem H. Schmauze
O pohár starosty obce Lubná 2019
Odpoledne s hasiči
Dětský den s mikroregionem ve Vidlaté Seči
Projekt „TÁHNI S KACHNOU“ V LUBNÉ
Lubenská křídlovka 5. 7. 2019
Den matek 12. 5. 2019
Vítání občánků 14.4.2019
Pohádkový karneval na Skalce
SETKÁNÍ SENIORŮ NA SKALCE V LUBNÉ
Od 26.7.2008: 989316 návštěv, celkem: 997879, inet24 © 2003 - 2019