znak obce Lubná fotografie z obce Lubná
Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   

Den matekF

V neděli 10. 5. 2009 se v sále kina konala oslava svátku všech maminek - Den matek. Na programu bylo divadelní vystoupení žáků 9. třídy - pohádka Elixír a Halíbela, projev starosty Josefa Chadimy, scénka dětí ze sebranické družiny, břišní tance a pásmo souboru Lubeňáček. Nakonec následovalo občerstvení a každá maminka dostala kytičku.

autor: Obec Lubná | 18.05.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3984x

Čarodějnice v DPSF

Také v DPS proběhlo pálení čarodějnic, tentokrát přišly děti z mateřské školy oblečeny jako čarodějnice a čarodějové. Seniorům předvedly zajímavé vystoupení a nakonec jim předaly kouzelné koště. Atmosféra byla jako vždy velice milá a dětem to moc slušelo, co říkáte?

autor: Obec Lubná | 05.05.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3583x

Oprava cestyF

V měsíci dubnu proběhla oprava cesty na dolním konci u Josefa Vomáčky. Průběh prací dokumentují fotografie z této akce.

autor: Obec Lubná | 27.04.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3741x

Otec Jaroušek Kopecký oslavil 85 letF

V úterý 21. dubna 2009 oslavil Otec Jaroušek Kopecký již 85. narozeniny. Členové Rady obce Lubná popřáli Jarouškovi hodně zdraví, pohody a štěstí do dalších let.

autor: Obec Lubná | 22.04.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3944x

Velikonoce na hraděF

V neděli 12. 4. 2009 vystoupil Lubeňáček na hradě Svojanov. 

autor: Obec Lubná | 15.04.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3798x

Setkání seniorůF

V neděli 29. března  se na Skalce konalo setkání seniorů. K poslechu a tanci zahrála Pohoranka pod vedením kapelníka Jana Pohorského. Celé odpoledne moderoval zpěvák a konferenciér Karel Hegner.

autor: Obec Lubná | 03.04.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3606x

Eko - Projekt Den Země

V nejbližších dnech bude veřejnost obou obcí naší školy informována dětskými aktivisty z prvního stupně školy o svém nápadu, jak společně přispět k oslavě Dne Země. Žáci sami přicházeli s nápady, jak tento den smysluplně prožít. Vzniklo tak velmi pestré spektrum nápadů, z nichž lze úspěšně čerpat. Spojili jsme se se starosty obcí a prezentovali jim jejich nápad. Informovat veřejnost, zjistit stav, poprosit o pomoc a sami přispět. Děti velmi chtějí, aby naše vesnice byly pěkné, čisté, uklizené, aby se nám v nich dobře žilo, a rozhodly se svým vlastním dílem tomu všemu pomoci tak, jak by to mohly dokázat samy. Z úvah a nápadů pak vznikla konkrétnější myšlenka žáků, vytvořit skupinky, které zmapují životní prostředí v našich obcích a pokusí se informovat a inspirovat občany k pomoci. Tedy zkusí obejít stanovenou část své obce, navštívit jednotlivé její obyvatele a  podat jim vlastní zprávu, jak si představují slavit svátek Den Země. Zároveň každá navštívená rodina obdrží od dětí logo – vlaječku. Tyto obchůzky se pokusí zvládnout ještě před velikonočními prázdninami. Při obchůzkách po vesnicích pak děti samy plánují i zachytit, např. fotografovat, zakreslit do mapky apod. výrazná místa, která nedělají našim vesnicím zrovna pěknou vizitku. Tuto „dokumentaci“ se pak ve spolupráci s obecními úřady pokusí zpracovat ve škole, aby se s výsledky mohli seznámit naši občané. Po určité době budou žáci v daných skupinách opět procházet jim známá místa, aby se přesvědčili, zda jejich aktivita měla nějaký efekt. Může se učinit obrazové srovnání: lokalizované místo před – a po - . Textový doprovod k dokumentaci provedou samy děti – na webové stránky školy, do obecních zpravodajů obou vesnic… Nezůstane ale jen při informování a mapování. Každá třída se bude podílet vlastní prací na zlepšení pořádku, úklidu a obnově určité lokality v obou obcích podle návrhu a spolupráce starostů obou obcí, kteří přislíbili vydatnou pomoc. Vydáme se s chutí pomoci. Věříme, že úsilí dětí podpoříte a prosíme o pomoc a toleranci k jejich nadšeným a dětským představám a těšíme se, že se nám skutečně podaří ovlivnit životní prostředí našich vesnic.

 

autor: Obec Lubná | 03.04.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 4206x

Policie varuje!

V pondělí policisté na Poličsku zaznamenali výskyt podezřelého vozidla tmavé barvy. S největší pravděpodobností se jedná o osobní motorové vozidlo značky Škoda a to buď Octavia  nebo Superb. Osádka vozu se snažila podvodným jednáním vylákat od starších občanů finanční hotovost.  Jejich taktikou je buď prodej přikrývek, nebo vrácení přeplatků za energie. V případě, že se s podobným případem setkáte, prosím, okamžitě volejte bezplatnou linku 158.
nprap. Anna Štegnerová

autor: Obec Lubná | 01.04.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3534x

Děti z mateřské školy na obecním úřaděF

 V úterý 24. března děti z mateřské školy "vynášely zimu", při této příležitosti se zastavily i na obecním úřadě. Měly připravené zajímavé pásmo a jako odměnu dostaly od starosty sladkosti.

autor: Obec Lubná | 31.03.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3339x

ODPOLEDNE S PATCHWORKEM - 7. 3. 2009F

Na podzim loňského roku nás mile překvapila velká účast našich žen a dívek, proto jsme se rozhodli pořádat další dílny pro vážné zájemce o šití touto technikou...

autor: Obec Lubná | 08.03.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3097x

Oprava žlabů a střechy na budově školyF

Koncem měsíce února začal sníh ustupovat. Oteplovalo se a tající sníh spolu s nočními mrazíky dělal velké kusy ledu. Ty začaly postupně narušovat střechy a žlaby u obecních objektů. Nejhůře byl na tom objekt školy, kde byly ohnuty žlaby. Proto jsme na 4. března objednali plošinu a po dohodě s klempířem J. Vomáčkou ze Širokého Dolu opravili střechu a žlaby základní školy.

autor: Obec Lubná | 05.03.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3141x

Daň z příjmů za rok 2008 - rozšíření úředních hodin a kontaktních míst

Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě nabízí česká daňová správa rozšířené úřední hodiny svých finančních úřadů.

Podobně jako v loňské roce, budou v poslední březnový týden tj. od 23 do 27. března podatelny všech finančních úřadů otevřeny denně až do 18.00 hodin. V sídlech okresů budou otevřeny i v sobotu 28. března, a to od 8.00 do 12.00 hodin. V pondělí 30. března a v úterý 31. března 2009 budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny až do 18.00 hodin.

 

Díky přetrvávajícímu zájmu veřejnosti budou i v letošním roce pracovníci české daňové správy vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili podání daňových přiznaní, zejména k dani z příjmů fyzických osob. Nejčastěji půjde o obce s pověřeným obecním úřadem, jejichž starostové projeví o tuto službu zájem. Konkrétní seznam obcí, včetně bližších informacích o dnech, místě a hodinách fungování kontaktních míst české daňové správy, je zveřejněn na našich internetových stránkách (

http://cds.mfcr.cz) a na vývěskách jednotlivých finančních úřadů.

autor: Obec Lubná | 04.03.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3266x

Florbalový turnaj Dona BoskaF

Na konci jarních prázdnin se ve dnech 20. a 21. února 2009 uskutečnil již 6. ročník florbalového turnaje Dona Boska. Pořadateli tohoto turnaje jsou - TJ Lubná, Obec Lubná, ZŠ Lubná - Sebranice a Salesiánské středisko mládeže Sebranice. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů mladších žáků , 13 týmů starších žáků a 16 týmů mužů. Vítězi jednotlivých kategorií  se stali : mladší žáci - Kometa (Polička), starší žáci – Bratři Sokolové (Lubná), muži - Smršť (Lubná). Dobrou úroveň turnaje podpořilo i objektivní rozhodování našich rozhodčích   v žákovských kategoriích a profesionálních rozhodčích  při turnaji mužů. Tento nestranný přístup byl oceněn i jednotlivými účastníky turnaje. Takto velký turnaj, kterým projde za dva dny téměř 300 účastníků, by se neuskutečnil bez obětavé práce všech pořadatelů – K. Haupt, F. Košňar, L. Hauptová, M. Boštíková, A.  Klusoňová, Z. Jůzová, M. Šteflová, A. Vomáčková, A. Uhrová, M. Boštíková, V. Uhrová, P. Balcarová, L. Bulvová, M. Zerzán, V. Klusoň, M. Bednář, J. Boštík ml., P. Kuchta, J. Haupt, Z. Tabery, P. Jílek. Tímto bych chtěl všem poděkovat za pomoc při pořádání této akce. Poděkování patří také sponzorům – Obec Lubná, UNIOPTIK, ZOD Lubná, AB Plast, Cobra Transport, Cimbria HMD, Bohemia Technical Textiles, PEMITEX, HRG Litomyšl, EKOTEX,  Masna Pod věží Litomyšl - bez jejichž podpory by se tento turnaj obtížně realizoval. Myslím si, že stálý zájem o turnaj a kladné ohlasy účastníků jsou dobrou propagací obce  Lubná. Za pořadatele Ing. Jiří Boštík

autor: Obec Lubná | 02.03.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 4449x

Dětský karneval 28. 2. 2009F

Stalo se už tradicí, že koncem února v naší vesnici pořádáme dětský karneval. Letos byl už desátý, proto se chci ohlédnout trochu dozadu, jak jsme začínali. Delší dobu vedu děvčata v SOKOLE, a tak jsem jim nabídla udělat karneval pouze pro rodiče a sourozence. Samozřejmě nabídku všichni přijali. Nacvičili jsme dvě skladby na úvod karnevalu a tam jsem viděla, že by se karneval mohl udělat i pro veřejnost. Takže další rok se zrodil první velký karneval. Dala jsem vše dohromady, sehnala nějaké ceny a měla velký strach z toho, jak všechno dopadne. Poprosila jsem Evu Chadimovou , Irenu Rensovou a Alenu Boštíkovou  o spolupráci. Ani jsme nevěřily, kolik dětí s rodiči a známými přišlo. Jak jde čas, pořadatelé se skoro nemění, jen jsem musela poprosit maminky dětí o další spolupráci. Naštěstí máme velký sál, kam se všichni návštěvníci vejdou  a kde mají pěkné posezení. Děti se vydovádí a mají na co vzpomínat. Program zůstává stále stejný. Děvčata z AEROBICU a my v GYMNASTICE nacvičíme různá vystoupení, která se snažíme vždy něčím oživit. Velkou radostí je tombola. Musím ji shánět po známých už hodně dopředu. Touto cestou chci poděkovat všem sponzorům, kteří dětem vždy něco věnují nebo zakoupí. Děvčata, se kterými jsme začínaly, na karneval už nechodí, protože z nich jsou slečny, a děti, které se těší na karneval teď, tehdy nebyly ještě na světě. Já i ostatní pořadatelé jsme sice zestárli, ale budeme se stále snažit, aby karneval zůstal oblíbený, jako je do této doby. A. Uhrová

autor: Obec Lubná | 01.03.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3398x

Beseda ČSZF

V pátek 27. února proběhla v kinosále ČZS Lubná beseda s promítáním videa z cest po Peru, Bolívii a Chile. Protagonisté této akce byli manželé J. a L. Vomáčkovi, kteří se tohoto putování  osobně zúčastnili. Příjemné prostředí, neobvyklé uvítání, zajímavý výklad a zájem občanů byly pro všechny zúčastněné povzbuzením do dalších akcí.

autor: Obec Lubná | 28.02.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3353x
Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   
Od 26.7.2008: 2718991 návštěv, celkem: 2727554, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti