Kříž u rozcestí k Zrnětínu („u Krouzova kříže“)

Kříž stojí na rozcestí, které vede k Zrnětínu. Polohu lze upřesnit tím, že leží nedaleko čp. 267.  Odkud pochází označení „u Krouzova kříže“ se mi nepodařilo zjistit.

Objekt je umístěn na pískovcovém základu. Na něm je postaveno několik kvádrů vyrobených ze žuly. Ty se postupně zužují. Centrální část podstavce tvoří hranol, na něm se nalézá černá lesklá tabulka, která je pravděpodobně z opaxitu. Na ní je umístěn text ve znění: „Já jsem cesta, pravda a život. Jan 14, 6“. Dále následuje žulový kříž umístěný na malém kvádru. Na krucifixu se nachází malá porcelánová plastika ukřižovaného Ježíše Krista. Nad ní pak zřetelný nápis: „INRI“.
Do roku 1971 zde stál dřevěný kříž, v roce 1972 byl pro svou sešlost nahrazen novým, kamenným. Důvod stavby je znám díky panu Josefu Klusoňovi, který u sebe podle Kroniky Kopeckého uchovával zprávu, na které stálo, že původní dřevěný kříž dali zhotovit manželé Němečkovi, hospodařící na statku čp. 118 do roku 1773. Protože byli bezdětní, dali na památku postavit kříž, který situovali tak, aby jej viděli, když vyjdou z domu a připomněl jim světskou pomíjivost. [1] 

Objekt se nachází v dobrém stavu. Doplněn je vysázenými tújemi po stranách.

[1] Kronika J. Kopeckého

autor: Martin Břeň | 11.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 47x


Fotografie ke článku: