Kříž u garáží („Kerhartů kříž“)

Kříž stojí u silnice na horním konci Lubné poblíž čp. 61. Označení „Kerhartů“   pochází pravděpodobně od majitele domu čp. 61, který zde hospodařil kolem roku 1630, jmenoval se Karel Kerhart [1]. Toto pojmenování se objevuje v Kronice Josefa Kopeckého, ale v dnešní době toto označení není po vsi známo.

Spodní část kříže je vyrobena z pískovce. Základnu tvoří dva kvádry. Ty se v horní části zužují a tvoří nízký podstavec. Dalším prvkem je hranol, který na přední části nese nápis: „Kriste! budiž věčné moje heslo! praporec můj - svatý tvůj buď kříž! neb i pro mě na Golgotu neslo tělo tvoje hrozná dřeva tíž.“ Na pravé straně je umístěn uvnitř stlačeného eliptického oblouku reliéf sv. Jana Nepomuckého. Ten je natřen bílou barvou. Na levé straně se nalézá v oblouku stejného druhu, jako byl předchozí, reliéf bílé barvy. Na reliéfu je znázorněn sv. Václav. Na zadní straně hranolu se vyskytuje nápis tohoto znění: „Pro čest a chválu Boží postavili Jan a Rosálie, manželé Boštíkovi občané zdejší číslo 61 roku 1859.“ Tato část kříže je oddělena od mírně lomené římsy profilovaným páskem. Zde je také připevněna černá lucerna. Nad římsou je ukotven zřetelný pískovcový kvádr, ve kterém je vyryt vzor kamenů, takže v celkovém dojmu vypadá podstavec jako sestavený z těchto drobných prvků. Celkový pohled doplňuje černý litinový zdobený kříž. U jeho paty jsou umístěny dvě postavy, zřejmě ze silného plechu. Dříve bývaly barevné, ale dnes už nejde rozlišit identitu postav. Snad je to Panna Maria se sv. Janem či Marií Magdalénou. V tomto případě už jen hádáme. Na kříži se nachází plastika ukřižovaného Ježíše natřená bílou barvou. U jeho nohou je umístěna rouška. Ta je černé barvy stejně jako kříž, takže není v celkovém dojmu výrazná. Kříž chrání zdobená zahrádka. 

Svatý Jan Nepomucký je vypodobněn na prvním reliéfu v kněžské rochetě, plášti a biretu na hlavě. Kolem hlavy je umístěno pět hvězd. V jedné ruce dřímá kříž. Druhou ruku má světec přiloženou k ústům jako symbol mlčení. Říká se, že Jan neprozradil zpovědní tajemství královny, o něž usiloval král Václav IV. [2] 

Na druhém je znázorněn svatý Václav, další patron České země. Je oblečen v dlouhou košili, která se v jeho době nosila. Přes ní má přehozen plášť. Na hlavě má knížecí čapku. V jedné ruce drží štít, který se uvádí jako symbol čistoty. Druhou ruku má položenou na hrudi a drží v ní žezlo, symbol autority. [3] 

Václav byl český kníže, vládl do roku 935. Byl vychováván v křesťanské víře svou babičkou Ludmilou, která byla také později svatořečena. Václav se snažil prosazovat hlavně mírovou politiku, byl schopným a prozíravým panovníkem. Zavražděn byl svým bratrem Boleslavem. Proto je vyobrazován jako kníže s mečem a štítem, někdy drží v ruce praporec s orlicí. [4] 

Důvod stavby kříže není přesně znám, uvádí se, že byl vytvořen roku 1859 za uzdravení Jana Boštíka z čp. 61. Tento kříž dostal od Tomáše Flídra čp. 220 fundaci 263 zlatých. [1] 

[1] Kronika J. Kopeckého; [2] Křesťanské nebe, s. 116; [3] J. Hall, Slovník námětů a symbolů, s. 470; [4] Helena Floretová, Vladimír Kopecký, Křesťanské nebe, Praha 1994, s. 114

11.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 40x


Fotografie ke článku: