Kříž v poli na tzv. Velké straně

Tento objekt stojí v poli na tzv. Velké straně. Je to místní pojmenování území, které leží od Sebranic na pravé straně. Kříž se nalézá kousek od cesty zvané „Příčnice“, která vedla z Horního Újezda přes Lubnou k Zrnětínu. [1] 

Krucifix je vyroben ze žuly, základnu tvoří pískovec, na něm jsou umístěny tři podstavce, které se postupně zužují. Na pravém spodním kraji druhého podstavce je do žuly vyryto: „V. Kroupa Litomyšl.“ Pravděpodobně je to jméno výrobce kříže. Další část kříže tvoří hranol, na jehož přední ploše je vyryt text: „Buď Pane vždy jen vůle tvá.“ Tento prvek se postupně zužuje a přechází v nízký kvádr, který slouží k ukotvení vlastního kříže, také žulového, s plastikou ukřižovaného Krista. Ta je vyrobena zřejmě z porcelánu.    

Kříž zde stojí údajně na památku smrti mladého kněze. Jistý pan farář vykonávající duchovní správu na farním úřadě v Dolním Újezdě docházel vyučovat náboženství do Borové. Chodíval těmito místy a na cestu si vždy brával malého psíka. Důstojný pán dobře znal hospodáře a jejich rodiny, které měly pole na této straně. Občas se zastavoval do stavení čp. 51 na menší pohoštění. Po čase se u hospodáře vzbudilo podezření, že mu důstojný pán chodí za ženou, přestože to nebyla pravda. Jednoho dne, když tudy pan farář procházel, počkal si na něho hospodář v těch místech, kde stojí nyní kříž. Když důstojný pán přišel v ona místa, hospodář vyskočil z úkrytu a ranou do hlavy kněze usmrtil. Poté jeho mrtvé tělo zahrabal a psa, který ho doprovázel, zahnal. Pes běžel do statku čp. 51. Tam u dveří štěkal a kňučel tak dlouho, až přišli domácí otevřít. Když viděli psa bez pana faráře, báli se, jestli se nepřihodilo něco zlého a vydali se za psem. Ten je vedl do polí. Přišli až do míst, kde se zločin odehrál. Pes začal údajně hrabat, ostatní se k němu přidali, až vyhrabali mrtvolu mladého kněze. Tu vyzdvihli a kněz byl později důstojně pohřben. Hospodář se stával den ze dne neklidnějším. Jeho stav se zhoršoval, až nakonec zešílel. [1] 

Objekt se nalézá v dobrém stavu, i když leží dalek v poli a poblíž není žádné lidské obydlí. Avšak pomalu se vytrácí z podvědomí místních obyvatel a málokdo tuší, kde je kříž umístěn a dokonce, že existuje.

[1] Kronika J. Kopeckého

11.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 48x


Fotografie ke článku: