Kříž u kaple sv. Anny

Kříž se nachází vedle lubenské kaple svaté Anny.

Základnu kříže tvoří fundament, který je sestavený ze žulových kamenů. Na něj nasedá nízký pískovcový kvádr. Následuje malý sokl a zbytek kříže, který je mramorový. Centrální blok tvořen neúplným kvádrem se v horních partiích zužuje. Místa vedle zúžené části jsou kryta stříškou. Uvnitř kvádru je umístěn lomený oblouk, který je doplněn textem: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.“ Profilovaná římsa dokončuje zúženou část. Mramorový kříž je zakotven na malém podstavci kvádrového půdorysu. Na něm se objevuje plastika ukřižovaného Ježíše Krista. Je vyrobena zřejmě z porcelánu. Nad hlavou Krista je vyryt nápis „INRI“. 
Nebylo zjištěno, v jakém roce byl kříž vyroben a umístěn ke kapli.  Do roku 1970 zde stál kříž dřevěný. Byl to pravděpodobně kříž misijní. [1]  Misijní kříže se stavěly na památku Misií, které se konaly v určité obci. Vedli je kněží k tomu určení a sloužily jako tzv. duchovní obnovy pro věřící. [2]  Konání Misií v této farnosti potvrzují také kříže, které se vyskytují ve vedlejší vesnici. Tento dřevěný kříž byl opraven roku 1932, ale pro svou sešlost byl roku 1971 nahrazen křížem mramorovým, který byl získán ze sebranického hřbitova. [3] Přestavbu zaplatila Rozálie Flídrová z čp. 24. [1] Proč tak učinila, se mi bohužel nepodařilo zjistit, protože paní Flídrová již zemřela. Snad to má nějakou spojitost s tím, že statek, kde bydlela, se nalézá proti zmíněnému kříži. Ale skutečný důvod zůstává nadále utajen.
[1] Kronika J. Kopeckého; [2] Z výpovědi  Jaroslava Kopeckého; [3] Z výpovědi Václava Bulvy ze dne 20.2.2006

11.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 49x


Fotografie ke článku: