Kříž u čp. 135

Objekt stojí u silnice, která vede k lubenské kapli. Cesta byla dříve používána jako obchodní stezka. [1]

Kříž je celý litinový, upevněný na betonovém základu. V jeho polovině se nachází reliéf natřený zlatou barvou, který zobrazuje tři postavy. S úplnou jistotou nelze postavy rozlišit. Všechny mají kolem hlavy nevýraznou svatozář. Zřejmě uprostřed je klečící Marie Magdalena, kajícnice a učednice Krista. Rozeznávacím symbolem jsou rozpuštěné dlouhé vlasy, které patří mezi její atributy. [2] Nad ní se sklánějí další dvě postavy. Pravděpodobně se jedná o Marii, matku Krista po levici a sv. Jana, apoštola, po pravici. Tyto dvě postavy nejsou zcela jednoznačně rozlišeny. Dá se usuzovat, že postava na levici je Panna Maria, protože je celá zahalená v plášti, včetně hlavy. Naproti tomu postava na pravici nemá zahalenou hlavu, proto lze předpokládat, že to bude muž, tedy svatý Jan, který také bývá zobrazován při ukřižování Ježíše, jak stojí u paty kříže s Pannou Marii. [3] Celá plastika se nalézá na podstavci uprostřed odlišeném černou barvou zřejmě proto, aby po stranách vynikly dva malí andělé nesoucí podstavec na zádech. Nad touto plastikou je umístěna tabulka lemovaná rostlinným vzorem zlaté barvy. Zde je nápis, který se na těchto objektech často opakuje: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.“ Celý kříž ukončuje plastika ukřižovaného Ježíše. Ta je také zlaté barvy. 

Dle zprávy nalezené v kříži při opravě roku 1933 bylo zjištěno, že původní kříž asi vznikl roku 1713 na památku moru. Kdo dal kříž postavit se bohužel nepodařilo vypátrat. Na zprávě byl ale sepsán celkový přehled oprav až do roku 1933. První oprava byla provedena roku 1735, další v letech 1772 a 1790. Roku 1825 byla oprava dřevěného křížku také provedena, zhotovil ho tesař Jan Kvapil. Další opravy probíhaly v letech 1861,1895. [4]

Roku 1933 byl kříž obnoven, zhotovil jej Josef Klusoň z čp. 267, malován byl Josefem Kubíčkem z Poličky.  Roku 1949 proběhla další obnova za pomoci Josefa Kučery z čp. 41 a Václava Hubinky, čp. 151, malbu obnovil lubenský rodák Josef Šimek z Litomyšle.  Roku 1970 byla na kříži obnovena malba, kterou provedl opět Josef Šimek. [1]

Nynější podobu objekt dostal roku 1992/93, přesný rok není znám, kdy byl tradiční dřevěný kříž nahrazen již popsaným křížem litinovým. Tento byl získán ze sebranického hřbitova a v Lubné v čp. 130 byl upraven. [5]

Pravděpodobnou původní podobu dřevěného kříže si můžeme představit z popisu v kronice Kopeckého: „Tento kříž je 5 metrů vysoký a tělo Spasitele na plechu namalováno jest 180 cm vysoké. U nohou jest plechová tabulka s nápisem Dokonáno jest. Nížeji jest plechový obraz Panny Marie, matky Páně, jež v obličeji jest viděti bolest a žal nad touto potupnou smrtí svého Syna Božího.“ [1]

[1] Kronika J. Kopeckého; [2] V. Remešová, Ikonografie a atributy, s. 43; [3] J. Hall, Slovník námětů a symbolů, s. 183; [4] Kronika obce Lubné I., s. 301; [5] Z výpovědi Václava Bulvy ze dne 20.2.2006

11.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 43x


Fotografie ke článku: