Kříž v poli na Malé straně

Kříž je umístěn v poli v lokalitě zvané Malá strana (tj. ve směru od Sebranic nalevo.) Dříve tento kříž stával u polní cesty, jež bývala cestou formanskou a která vedla z Poličky přes Střítež, do Lubné a dále k osadě Poříčí. Při zcelování pozemků byla tato cesta zorána, a proto se nyní kříž nachází uprostřed lánu. [1]

Krucifix je pískovcový se základnou obdélníkového tvaru. Nese podstavec, který přechází v nízký kvádr. Centrální hranol je od kvádru oddělen oblounem, sokl lemován po stranách provazcem, uprostřed se nalézá prázdné místo, které bylo dříve pravděpodobně vyplněno nějakou deskou či obrázkem. Následuje profilovaný pásek a římsa. Plocha mezi těmito prvky je oddělena ornamentem. Ten je patrně rostlinný, ale pro sešlost památky není blíže definovatelný. Nad římsou se vyskytuje zubořez. Objekt dále pokračuje křížem, zřejmě litinovým, s plastikou Ježíše Krista. Kolem hlavy má umístěnou paprsčitou svatozář.
Tento kříž zde údajně stojí na památku člověka, kterého v těchto místech zasáhl a usmrtil blesk. Dříve zde stál jen sloupek se svatým obrázkem, ale pro častou opravu byl roku 1922 nahrazen pískovcovým křížem a posvěcen P. Laštovičkou. Náklady spojené s křížem hradil Tomáš Vomáčka z čp. 132, vedle tohoto kříže byla roku 1967 zasazena lípa Josefem Vomáčkou z čp. 142. [2]
Kříž je v dnešní době ve špatném stavu. Pravděpodobně nebyl už po své rekonstrukci v roce 1922 opravován. Také se pomalu vytrácí z podvědomí místních obyvatel. To je způsobeno zřejmě polohou kříže, ten leží uprostřed polí a přístup k němu je tím ztížen. 
[1] Zdeněk Kubeš, Lubná, Lubná 1994 s. 36  ; [2] Kronika J. Kopeckého
11.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 46x


Fotografie ke článku: