Kříž u jídelny ZOD Lubná

Kříž se nachází u cesty, která vede od Huntovny (hostinec) směrem k zemědělskému družstvu. Je poblíž domu čp. 138. Tento objekt je vytvořen z pískovce.

Základnu tvoří pískovcový plintus. Na něj nasedá  menší z kvádrů. Přechází oblounem na hranol, který je o několik centimetrů po stranách zúžen. V jeho přední části vyvstává čtvercová deska. Nese nápis: „Pokoj lidem dobré vůle.“ Na desku je napojen ornament připomínající třásně. Má stejnou barvu jako podstavec - světle šedou. Poté následuje profilovaná římsa klenutá do mírného oblouku, zdobená souběžnými liniemi. Nad ní je umístěna část skládající se ze dvou malých kvádrů, ty se liší šířkou. Spodní je širší, horní užší, po stranách tvořena výžlabkem.

V této horní části se nalézá černý litinový kříž. Na krucifixu je umístěna plastika Ježíše Krista, natřená zlatou barvou. U hlavy Ježíše se nachází paprsčitá svatozář. Pod soškou je černá masivní tabulka s textem napsaným bílou barvou: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.“ U paty kříže stojí malá plastika Panny Marie, matky ukřižovaného Krista. Má zlatou barvu. Toto ikonografické řešení se na těchto objektech často opakuje.  Nad hlavou Krista je nápis „INRI“.

Důvodem vztyčení původní památky byla radost ze zrušení roboty. Dříve na jeho zádi podle kroniky Josefa Kopeckého byl zaznamenán letopočet 1848 a na přední části bylo napsáno: „Ó vy všichni, kteří jdete cestou. Pozorujte a vizte, zdali jest bolest vaše jako jest bolest má.“ [1] Tento údajný nápis se bohužel nedochoval a nikdo už nezjistí, v jakých letech a z jakého důvodu byl nápis odstraněn.

V červnu roku 1982 byl z důvodu rozšíření cesty kříž přemístěn více ke kraji pozemku čp. 138. Při této příležitosti byl kříž opraven Janem Vomáčkou z Lubné čp.138. [2]

[1] Kronika J. Kopeckého; [2] Kronika obce Lubné I., Obecní úřad Lubná, 1922- 1992, s. 305

 

11.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 42x


Fotografie ke článku: