Kříž u bytovky

Kříž se nalézá u hlavní silnice vedoucí vsí Lubnou. Je umístěn nedaleko domu čp. 257. Skládá se z několika pískovcových kvádrů natřených šedou barvou. Základnu tvoří nejmenší z nich. Další na něj nasedající je po stranách o několik centimetrů zúžen. 

Největší část kříže tvoří hranol. V jeho středu je umístěn reliéf, na něm je zobrazen svatý Jan Nepomucký natřený zlatou barvou. Pod reliéfem se objevuje další reliéf ve tvaru srdce. Nad podstavcem se nachází římsa, která je zakončena jehlanem. Na tuto část nasedá litinový kříž. Jeho hlavním prvkem je porcelánová plastika Ježíše Krista. Pod ní se nalézá tabulka s nápisem: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.“ Na počátku kříže se nalézá také plastika Panny Marie. Ta je ze stejného materiálu jako Ježíš Kristus. Obě mají zlatou barvou. Nad hlavou Ježíše je zřetelná tabulka s nápisem „INRI“- zkratka slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, tedy Ježíš Nazaretský, židovský král. [1] Celý objekt je chráněn zdobenou železnou zahrádkou.

Reliéf sv. Jana Nepomuckého znázorňuje postavu mučedníka z 15. století. Světec stojí na podstavci, je oblečen v kněžské rochetě a pláštíku, na hlavě má biret. Kolem hlavy je umístěna pětice hvězd. V ruce drží krucifix. Jan Nepomucký se stal jedním z hlavních patronů České země. Byl zřejmě obětí sporu českého krále Václava IV. a pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, byl umučen a jeho mrtvé tělo hodili do Vltavy. Jedna legenda praví, že byl kněz nalezen rybáři díky pěti hvězdám zářícím na noční hladině řeky, a druhá verze je, že v místech, kde voda vyvrhla jeho tělo na břeh, se zázrakem rozzářilo 5 světel. [2] Proto se jeho hlavním atributem stalo pět hvězd. Roku 1729 byl katolickou církví prohlášen za svatého. Kříž, který drží v rukou, je často doplněn palmovou ratolestí symbolizující mučednictví a vítězství. [3] Původ krucifixu bohužel není znám. Podle výpovědi pamětníka Jana Simona bylo zjištěno, že vzadu byl vyryt letopočet 1876, snad prý dal tento kříž postavit Jan Andrle. [4]

[1] Jaroslav Herout, Slabikář návštěvníků památek,Praha 1980, (dále jen J. Herout, Slabikář památek ), s.147; [2] Vera Schauber, Hanns Michael Schindler, Rok se svatými, Kostelní Vydří 1994 ,(dále jen Rok se svatými ), s.227; [3] Věra Remešová, Ikonografie a atributy svatých, Praha 1991 (dále jen V. Remešová,  Ikonografie a    atributy ), s.31; [4] Kronika J. Kopeckého

11.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 44x


Fotografie ke článku: