Hydrologické poměry

Zastavěnou částí obce Lubná protéká Lubenský potok pramenící v Lubenských pasekách, který se v Horním Újezdě vlévá do Desné. V Lubenském lese pramení Desná, na které leží dva rybníky – Zimka a nový rybník.

Nedaleko vrchu Skalka pramení Desinka tvořící severozápadní hranici katastru obce. Pramení zde také bezejmenný přítok Desné tekoucí kolem Lubenské hájovny. 

V osídlené části obce se nachází 4 vodní díla. Rybníčky v horní a dolní části obce mají břehy porostlé pobřežní vegetací. Nedaleko památné lípy se nachází vodní nádrž, která má břehy částečně betonové, částečně porostlé bylinnou pobřežní vegetací; olše a lípy rostoucí dříve na břehu, byly před pár lety vykáceny. Pod kaplí sv. Anny, v centru obce, se nalézá hasičská nádrž, která je celá vybetonovaná.

autor: Martin Břeň | 09.10.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 72x


Fotografie ke článku: