Geologická charakteristika

Katastr obce Lubná se rozprostírá na rozhraní České křídové pánve a Středočeské oblasti (viz přiložené foto). 

Na nejzápadnějším cípu vymezeného území se nachází ruly vzniklé metamorfózou sedimentů,tzv. pararuly (na mapě zobrazeno hnědou barvou), ležící v poličském krystaliniku. Od západu do střední části katastru obce převažují granodiority (na mapě vyznačeny růžovou barvou), vmíseny jsou také žuly (na mapě vyznačena červenou barvou). Na západě obce se tedy vyskytují nejstarší horniny. Východní část katastru obce leží v České křídové pánvi s převahou slínovců, pískovců a jílovců (na mapě vyznačeny světle zelenou a žlutou barvou). V oblastech kolem Lubenského potoka včetně jeho pramenů, nového rybníka, rybníka Zimka, pramene Desné a Desinky v Lubenském lese a pramene Jalového potoka v jižní části katastru obce se nachází nivní sedimenty.

Zdroj: České geologická služba [online]: Geovědní mapy: Dostupné z: https://mapy.geology.cz/geocr50/

autor: Martin Břeň | 09.10.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 92x


Fotografie ke článku: