Geomorfologické poměry

Nejvyšším bodem Lubné je vrch Skalka (699 m n. m.). Nejnižším bodem je výtok Lubenského potoka z obce (432 m n. m.). Na katastru obce se nacházejí svahy orientované na východ a západ, které jsou velmi mírné. 

Prudší svahy jsou jen v údolí Lubenského potoka, východní svah Lubenského kopce na levém břehu Lubenského potoka má převýšení asi 60 metrů. Z geomorfologického hlediska se pozorované území obce Lubná nachází na dvou soustavách – Česká tabule a Českomoravská soustava. 

Západní polovina katastru obce Lubná spadá do geomorfologického okrsku Borovský les. Jedná se převážně o zalesněnou krajinu zarostlou smrkem s příměsí buku, jedle, modřínu a borovice. Při okrajích se vyskytují louky s vlhkomilnými a rašelinnými druhy. Je pozorován výskyt jelení zvěře.

Hierarchické geomorfologické členění: 

Hercynská oblast

Provincie: Česká vysočina

Subprovincie: Česko-moravská soustava

Soustava: Českomoravská vrchovina

Podsoustava: Hornosvratecká vrchovina

Podcelek: Žďárské vrchy

Okrsek: Borovský les

Východní část katastru obce Lubná spadá převážně do geomorfologického okrsku Novohradská stupňovina. Převažuje zde členitá pahorkatina se středním zalesněním smrkových porostů s příměsí borovice, jedle a buku. Do nejvýchodnějšího cípu zkoumaného území zasahuje nepatrně zalesněný Litomyšlský úval.

Hierarchické geomorfologické členění: 

Hercynská oblast

Provincie: Česká vysočina

Subprovincie: Česká tabule

Soustava: Východočeská tabule

Podsoustava: Svitavská pahorkatina

Podcelek: Loučenská tabule

Okrsek: Novohradská stupňovina

Okrsek: Litomyšlský úval

 

Zdroj: Demek J., Mackovčin P., Balatka B., Buček A., Culek M., Čermák P., Dobiáš D., Havlíček M., Hrádek M., Kirchner K., Lacina J., Pánek T., Slavík P., Smolová I. & Vašátko J. (2014): Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR. Ed. 3. – Mendelova univerzita, Brno.

autor: Martin Břeň | 09.10.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 80x


Fotografie ke článku: