znak obce Lubná fotografie z obce Lubná

Rekonstrukce sítě NN a veřejného osvětlení v obci

Během letních prázdnin začala firma VČE – montáže, a.s., Pardubice, středisko Litomyšl, realizovat plánovanou rekonstrukci venkovního vedení nízkého napětí v naší obci, kdy stávající venkovní vedení nízkého napětí bude nahrazeno kabelovým vedením. Rekonstrukce sítě je rozdělena do tří etap. Stavba byla zahájena první etapou od základní školy po horní prodejnu potravin COOP družstvo HB a to včetně Malé strany. Druhá etapa je naplánovaná od horní prodejny potravin COOP družstva HB směrem k točně autobusu a dále až k Bolomským. Třetí etapa je až k Jíkovým směrem k Sebranicím. Dle dohody všech zúčastněných stran by celá rekonstrukce měla být dokončena do konce roku 2021. Tímto se na Vás, občany, obracíme s prosbou o trpělivost a shovívavost při realizaci této velké akce. V případě potřeby volejte přímo vedoucímu střediska Litomyšl panu Petru Kleinerovi, mobil 723 028 236 nebo starostovi obce Josefu Chadimovi, mobil 606 725 707...Na rekonstrukci sítě nízkého napětí přímo navazuje výstavba nového veřejného osvětlení v obci. Po vypracování projektové dokumentace jsme zahájili výběrové řízení na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lubná“ v rozsahu podle zadávací a projektové dokumentace s tím, že dílo bude provedeno dle pravomocných stavebních povolení a budou dodrženy právní a technické požadavky na danou stavbu. Akce byla dle zákona zveřejněna elektronicky a nabídku předložilo celkem 5 firem. Jednalo se o tyto účastníky: AŽD Praha, s.r.o., se sídlem v Praze, VAY energo, s.r.o., Sebranice, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Praha, D-energy, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava. Z předložených nabídek byla vybrána firma, která splnila technické podmínky dané akce, VAY energo, s.r.o., Sebranice, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši cca 18 245 000 Kč s DPH, předpokládaný termín dokončení je konec roku 2021. Tímto se na Vás, občany, obracíme s prosbou o trpělivost a shovívavost při realizaci této velké akce. V případě potřeby volejte přímo jednateli firmy panu Václavu Kopeckému, mobil 724 305 736 nebo starostovi obce Josefu Chadimovi, mobil 606 725 707.

Z důvodu výstavby nového veřejného osvětlení jsme současně požádali prostřednictvím Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka o dotaci na pořízení nového bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním a s dálkovým napojením na pracoviště složek IZS. Celkové náklady jsou cca 1 605 000 Kč s DPH. Dotace by měla uhradit 80 % z dané ceny. Předpokládaná realizace v případě obdržení dotace bude rok 2021 až 2022.
autor: Josef Chadima | 21.10.2020  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1634x


Fotografie ke článku:

obr1
T:21.10.2020 15:18
obr1
T:21.10.2020 15:18
obr1
T:21.10.2020 15:18
obr1
T:21.10.2020 15:18
obr1
T:21.10.2020 15:18
obr1
T:21.10.2020 15:18


Další články z kategorie Fotky:
Rekonstrukce letního areálu - 2013 - 2014
TJ Sokol stolní tenis Lubná
Společné setkání na Sebranicích
Vánoční koledování mateřské školy
Květinová výzdoba na úřadě
Vítání občánků
Obnova a doplnění směrových tabulí
Oprava komunikací v obci - podzim 2023
Realizované akce za uplynulé období
Modernizace bezdrátových rozhlasů
Úprava prostranství u pomníku padlých
Vánoční výstava
Od 26.7.2008: 2635332 návštěv, celkem: 2643895, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti