Proměna zahrady v mateřské škole

Zahrady pořizujeme hlavně proto, abychom se radovali z jejich krásy a aby si děti měly kde hrát. Zahrady jsme zvyklí vnímat především očima. A protože zahrada v okolí mateřské školy je stará téměř čtyřicet let, obnovu a zkrášlení si zasloužila.
S touto myšlenkou jsme koketovali už dříve, ale paní S. Bartošová a paní B. Vrabcová tuto myšlenku urychlily a hlavně zrealizovaly. Zahrada se pod jejich rukama proměnila na inspirativní prostředí, kde mají děti přímý kontakt s přírodou, kde mohou rozšiřovat své znalosti o světě, rozvíjet svou představivost a kde mohou trénovat své přirozené schopnosti a dovednosti...

Zahrada se začala proměňovat na jaře, kdy byly vybudovány záhony. Děti se rády podílely na péči o záhonky, sely, sázely, okopávaly, zalévaly... Uspokojovaly tak svoji potřebu půdy se dotýkat a cítit ji.
Hlavní proměnou však zahrada prošla v době letních prázdnin, kdy se na ní podílely rodiče, děti a přátelé školy. Velké poděkování patří všem, kteří přišli pomoci, věnovali svůj volný čas, šikovnost, ochotu a dobrou náladu pro dobrou věc. Vznikla oblázková plocha a bosochodník, které slouží k rozvoji hrubé motoriky a posílení svalstva dolních končetin, z oblázků mohou děti stavět – rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a tvořivost. Děti také velmi rády využívají různá zákoutí, kde si mohou hrát, ale také se učí sociálním dovednostem a k tomu slouží nově vzniklý amfiteátr. Nejlepší ale bude ponechat na dětech, jak každý kousek zahrady využijí.
Dovolte mi touto cestou velmi poděkovat paní Bartošové a paní Vrabcové za realizaci obnovy školní zahrady, dále všem, kteří přišli a pomohli (rodiče, babičky, přátelé školky),
p. starostovi za vstřícnost. Nesmím zapomenout na sponzory: Dřevozávod Pražan, Polička – dřevní štěpka, Ho-Ši Vr-Ba, Lubná - 4 vysoké záhony, projektová dokumentace, rostlinný materiál, textilní doplňky, mulčovací textilie a realizační práce, dále VM zemní práce Lubná – terénní úpravy, doprava materiálu a realizační práce, Pila Oldřiš – dřevěné prvky, Cobra transport Litomyšl - laminace projektu, Obec Lubná – technický materiál. Mgr. Irena Rensová

autor: Obec Lubná | 08.09.2018  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1499x


Fotografie ke článku: