Informace Policie České republiky

Informace Policie České republiky - jak se zachovat po 1.lednu 2009 při dopravní nehodě....

Jak se zachovat při dopravní nehodě

 

 

V jakém případě je nutná přítomnost policie
 


v případě dopravní nehody budete mít povinnost volat policii, když dojde na některém z vozidel ke škodě vyšší jak 100.000 Kč (včetně přepravovaných věcí).


k dopravní nehodě, kde dojde ke zranění osob nebo k usmrcení, vždy volejte policii


policii volejte vždy, pokud při nehodě dojde k jakékoliv škodě na majetku třetí osoby například k poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, náraz do sloupu veřejného osvětlení apod.


pokud někdo z účastníků odmítne sepsání záznamu nebo se účastníci na vině nedohodnou, zavolejte k nehodě policii


policii volejte, když při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (dopravní značka, svodidla apod.) nebo když dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (zařízení na železničních přejezdech apod.) nebo k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin apod.)


policii volejte i v případě, kdy sami nebudete po nehodě schopni obnovit plynulost provozu

V jakém případě přítomnost policie není nutná


když je škoda na vozidle nižší jak 100.000 Kč a nedošlo ke zranění osob ani k dalším shora uvedeným škodám
 


Pokud si chcete euroformulář stáhnout do svého počítače, klikněte

zde.

U dopravních nehod, u kterých se policie nevolá, budou mít účastníci nehody za povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Ten musí obsahovat popis místa vzniku nehody, čas, příčiny, průběh a následky, identifikaci účastníků a vozidel. Tento záznam musí účastníci nehody podepsat a předat pojistiteli, který by měl plnit pojistné (tedy pojišťovně viníka dopravní nehody)
Záznam může mít volnou formu, formulář zákon přímo nepředepisuje, přesto doporučujeme tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který je dobře vozit vždy ve vozidle s sebou. Tento formulář je k dispozici v pojišťovnách.

 

 

pár rad a euroformulář ke stažení

 

autor: Obec Lubná | 08.01.2009  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 3767x