Dům s pečovatelskou službou

Myšlenka pro vybudování této instituce se rodila postupně. Po tři roky do Lubné jezdila komise soutěže Vesnice roku, která hodnotila vzhled obce. Ta kritizovala staré, neudržované budovy čp. 26 a čp. 17, které hyzdily vzhled obce. Poté následovala zdlouhavá jednání s vlastníkem za pomoci stavebního úřadu.

Vlastník svolil jen za podmínky, že obec naloží s takto získaným majetkem ku prospěchu celé obce. A to se také uvedlo do kupní smlouvy. Následovalo vypsání výběrového řízení na stavební práce. Při zahájení stavebních prací se zjistilo, že celý pozemek je podsklepen, proto před zahájením výstavby muselo být dané místo zasypáno a srovnáno. Opuka byla prodána do Litomyšle na opravu zámecké zdi.

Původní vytápění se plánovalo plynové. Po zvážení zastupitelstvem se přešlo k nápadu vytápět pomocí tepelných čerpadel s vrty, z důvodu úspory režijních nákladů. Proto jsme oslovili firmu Veskom z Brna. V tuto dobu to byla novinka, protože v okolí nebyly s tímto typem vytápění žádné zkušenosti. Zapracovali jsme na Energetickém auditu a požádali jsme o dotaci. Získali jsme 70 % veškerých výdajů, 20% bezúročnou půjčku, takže na obec zbylo 10 %. Jedná se o ekologický způsob vytápění.

V DPS se nachází 15 bytových jednotek pro 15 seniorů, menší byt pro správce, dále je k dispozici výtah, společenská místnost, kuchyň, prádelna se sušárnou a atrium a zázemí pro lékaře nebo sociální služby.
 
Projektová dokumentace: Ing. Petr Šafář, Polička
Zhotovitel: Alfa, s. r. o. (2002–2003)
Náklady: 20 432 080 Kč
Dotace: 10 500 000 Kč z SFRB, 1 435 166 Kč z SFŽP
Slavnostní otevření: 4. 12. 2003
04.03.2024  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 49x


Fotografie ke článku: