Lubenský okrašlovací spolek

Lubenský okrašlovací spolek chce svoji činností přispět k ochraně přírody, zlepšování životního prostředí s důrazem na trvale udržitelný rozvoj, a napomáhat při adaptaci krajiny na globální změny klimatu přírodě blízkými opatřeními.

K hlavním činnostem patří vysazování stromů, péče o přírodní, kulturní a historické dědictví a posilování sounáležitosti občanů s místem, kde žijí.

19.03.2024  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 74x


Fotografie ke článku: