Myslivecký spolek

Myslivecký spolek Lubná hospodaří v honitbě Lubná. Jedná se o převážně polní honitbu s menšími lesy a remízky o celkové výměře 968 ha.

Toto prostředí dává možnost chovu převážně srnčí zvěře a zajíce polního. Zvěř černá se v naší honitbě vyskytuje od jara do podzimu v době růstu polních plodin. Nedílnou součástí zdejší fauny jsou i predátoři - liška obecná, jezevec lesní, kuna skalní, lasice hranostaj a z pernaté zvěře vrána obecná, straka obecná, sojka obecná, káně lesní, jestřáb lesní, výr velký, moták pochop a poštolka obecná.

Činnost mysliveckého spolku je zaměřena především na chov srnčí a zaječí zvěře. Součástí chovu této zvěře je přikrmování v době nouze a jarní vyhánění zvěře, především srnčat, z luk před senosečí. Na tuto činnost používáme elektronické plašiče a pachové ohradníky, které mají za úkol, aby se zvěř odstěhovala jinam do míst, kde jí nehrozí nebezpečí od zemědělské techniky v době senosečí.

Nedílnou součástí chovu srnčí zvěře je i lov, takzvaný průběrný odstřel, při kterém se snažíme odlovit kusy nevhodné do chovu, nemocné a přestárlé kusy. Další loveckou aktivitou je především snižování stavů zvěře černé, čímž se zabraňuje škodám na zemědělských plodinách a tlumení predátorů (liška, kuna, jezevec, straka, vrána), čímž se snažíme dát šanci i drobné zvěři jako je zajíc polní nebo bažant obecný.

Další činností mysliveckého spolku je stavba a údržba mysliveckých zařízení: krmelců, posedů a kazatelen.

Dále také spolupracujeme při pořádání akcí pro veřejnost, například zajištěním občerstvení na různých obecních akcích.

Hlavním posláním myslivosti je udržování rovnováhy v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému, ochrana přírody a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků.

19.03.2024  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 85x


Fotografie ke článku: