Skalka

Víceúčelové zařízení Skalka, postavené v polovině 80. let minulého století, je jednou z nejdůležitějších veřejných budov v obci. Je centrem sportovních i kulturních akcí. Velikost Skalky umožňuje konání velkých společenských akcí jako je např. Lubenská šťopička, tradiční podzimní a vánoční výstavy, florbalový turnaj Dona Bosca a dalších, které mají nadmístní význam.

Na základě výzvy ke zpracování architektonické studie k rekonstrukci objektu Skalka jsme obdrželi šest návrhů, které jsme prezentovali v kině a na Vánoční výstavě na Skalce. Studii vypracovali tito uchazeči: Architektonický atelier ABV – Praha, ADONIS PROJEKT, s.r.o. – Hradec Králové, APOLO CZ, s.r.o. – Polička, Ing. arch. Vít Kalvoda spolu s Ing. arch. Jakubem Soškou, Ing. arch. František Košňar, Ing. arch. Tomáš Zavoral. Vítěznou studii na rekonstrukci objektu Víceúčelového zařízení Skalka jsme nechali dopracovat na základě projednání a většinového schválení zastupitelů obce. 

Při vytváření architektonické studie byla maximální snaha přistupovat k objektu Skalky s respektem k práci jejích tvůrců. Není moc obcí, které by se mohly pochlubit takto rozsáhlým objektem, který je zároveň zachovalý a velice využívaný. Za více než 30 let existence Skalky nedošlo k žádným zásadním stavebním úpravám, které by objekt esteticky degradovaly. Proto veškeré navržené úpravy jsou takové, aby co nejméně změnily tak charakteristický vzhled, jaký Skalka má. Návrh je postavený na zdůraznění předností, na vyřešení dispozičních a provozních nedostatků a na co možná nejmenší finanční náročnosti vzhledem k potřebám a rozsahu objektu.

Budova má tři stavební úpravy, které jsou patrné z venku. Hned dva z nich jsou patrné při příchodu k objektu. Jedním je odstranění stávajícího zastřešení vstupu, které nahradí 3x širší subtilní ocelová konstrukce s plochou střechou. To zvýší komfort čekajícím před vstupem při deštivém počasí. Zároveň to zvýší estetické kvality této části, protože stávající zastřešení zde působí jako ,,přílepek‘‘. Druhou úpravou je střešní terasa. Ta vznikla zastropením části převýšeného prostoru restaurace a odstraněním části střechy. Terasa je zapuštěná do střechy, vizuálně není výrazná, ale zároveň člení velkou plochu pultové střechy a umožní z horního salonku výhled na obec. Největší, z venku patrnou změnou, je rozšíření objektu do strany v úrovni šatem a sociálního zázemí v 1. NP a nad ním velký vikýř. V něm je umístěn multifunkční prostor. Rastr oken ve vikýři respektuje rastr oken v 1. NP. Vikýř bude oplechován stejně jako okolní střecha, aby byl vizuálně potlačen. V interiéru také dojde k několika významným architektonickým změnám. V hale se schodištěm přibude bar, v restauraci z poloviny zanikne převýšený prostor, salonek nad ní se rozšíří a přibude zde střešní terasa. Na galerii tělocvičny vznikne nový multifunkční prostor a zázemí – šatny se sprchami a hygienické zázemí, které v 2. NP dosud chybělo. V hlavním společenském prostoru celého objektu – tělocvičně - bude nový podhled, který zde vytvoří o něco vyšší světlou výšku, než je ta stávající.

Architektonická studie: Kalvoda & Kosnar architekti (2019 - 2020)

Projektová dokumentace: Kalvoda & Kosnar architekti (2023 - 2024)

autor: Martin Břeň | 12.03.2024  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 98x


Fotografie ke článku: