Sběrný dvůr

Vizí projektu je příprava na rok 2030, kdy musí být naplněny cíle recyklace 60% komunálního odpadu. Součástí sběrného dvora bude RE-USE centrum a samotný sběrný dvůr bude tzv. SMART. Při realizaci projektu bychom rádi zavedli odpadové karty pro každou domácnost.

Pro občany bude zajištěno bezplatné odevzdávání těchto komodit: papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO, místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení, textilu, BRKO a polystyrenu. Ostatní sbírané komodity budou za poplatek podle platného ceníku. V plánovaném sběrném dvoře přibydou dvě technická vybavení – digitální váha a lis, který zvýší výkupní cenu papíru. Smyslem je vytvořit jednoduchou hmotu s jasně definovaným vstupem a maximálním prosvětlením haly. Dojde k rozšíření hmoty západním směrem, kde nově vznikne hygienické zázemí.  Hlavní vstupy jsou orientovány na severní straně tak, aby byla zajištěna dostatečná manipulační plocha uvnitř haly. Další vstupy podléhají požárně bezpečnostním řešení stavby. Celý provoz se nachází v jedné úrovni. Nad hygienickým zázemím vzniká rezervní prostor pro TZB, FVE nebo sezónní sklad.

Práce začaly v únoru 2023, kdy jsme oslovili studio KALVODA & KOSNAR architekti, aby vytvořili architektonickou studii na nový sběrný dvůr. Původní AS počítala se zachováním stávající konstrukce, nicméně po stanovisku statika a rozhodnutí ZO o umístění FVE na střechu současný návrh počítá s konstrukcí novou. 

V únoru 2024 proběhla schůzka s panem poslancem Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA, který nás obohatil o zkušenosti a pohledy z nedávno dokončeného sběrného dvora ve Svitavách, kde je starostou.  V současné době probíhá zpracování dokumentu Analýza potenciálu produkce odpadů, který je potřebnou součástí žádosti o dotaci. Dotační titul je vypsán v rámci Operačního programu životního prostředí a dosahuje 85 % uznatelných nákladů. 

Architektonická studie: Kalvoda & Kosnar architekti (2023)

Projektová dokumentace: Kalvoda & Kosnar architekti (2023 - 2024)

autor: Martin Břeň | 12.03.2024  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 77x


Fotografie ke článku: