Sportovní areál

Nový sportovní areál si klade za cíl posílit sportovní infrastrukturu pro své občany. V lokalitě za ZOD Lubná vznikne víceúčelové hřiště 40 x 20 m, pojízdné a parkovací plochy, atletická dráha, doskočiště, parkour zóna 18x14 m, workout zóna 12x12 m, šatny, hygienické zázemí a sklad. 

Na jaře roku 2023 jsme vyhlásili výběrové řízení na projektanta. Při výběru jsme kladli důraz nejen na cenovou nabídku, ale také na zkušenosti a kreativitu firmy. Firma PITTER DESIGN, s.r.o., Pardubice nám předložila nejnižší cenovou nabídku ve výši 650 000 Kč bez DPH a zároveň se prezentovala dobrými referencemi. Během letních měsíců firma PITTER DESIGN, s.r.o., intenzivně pracovala na projektové dokumentaci. Vytvoření kvalitního plánu bylo klíčové pro úspěšné získání stavebního povolení a následně i pro posouzení žádosti o dotaci. V září jsme obdrželi potřebné stavební povolení pro výstavbu sportovního hřiště v Lubné. S povolením v ruce jsme se ihned pustili do dalšího kroku – podání žádosti o dotaci u Národní sportovní agentury. Vytvořili jsme Plán rozvoje sportu. Kvůli hodnotícím kritériím jsme spolupracovali s místní základní a mateřskou školu a místními spolky ohledně denního a celoročního využití připravovaného sportovního areálu. NSA poskytuje dotaci ve výši 70 % uznatelných nákladů. Rozpočtovaná částka sportoviště činí 23 748 000 Kč bez DPH, nicméně výběrové řízení na zhotovitele stavby snížilo o téměř 9 mil. NSA má na rok 2024 alokováno 200 000 000 Kč. Věříme, že nové hřiště bude přínosem nejen pro sportovní nadšence, ale i pro celou komunitu, která si tak bude moci vychutnat moderní sportovní vyžití.

 

Studie: ADONIS, s.r.o. (2021)
Projektová dokumentace: PITTER DESIGN, s.r.o. (2023)
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. (*2025)

autor: Martin Břeň | 12.03.2024  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 79x


Fotografie ke článku: