Hasičská zbrojnice

Návrh hasičské zbrojnice respektuje okolní stávající zástavbu a jeho snahou je s pokorou doplnit do tohoto prostředí kvality, které lokalitu zatraktivní. Místo stavby je velice pohledově exponované jak z hlavního pohledu od Skalky, tak i při výjezdu z kopce od obchodu a taktéž z místní komunikace nad objektem. To vše je bráno v potaz při umístění hlavních architektonických prvků jako je věž a vikýř.

Studie vychází z tvarosloví stávající hasičské zbrojnice a z tradičních architektonických prvků venkovské architektury, která ctí své okolí. Na jedné straně může být hasičárna vnímána jako „pevnost“, která pomáhá chránit své okolí, a proto zde nejsou ohromné prosklené stěny ze všech stran. Na druhé straně však stavba může být transparentní – stačí otevřít všechna garážová vrata a vytáhnout žaluzie u velkého okna ve vikýři nad nimi a stavba je rázem úplně celá otevřená. Hlavními architektonickými prvky jsou věž a vikýř, ze kterého bude při dobré viditelnosti výhled na celou východní část obce a zároveň kilometry daleko do malebné české krajiny. Garážová vrata jsou zasunuta za rovinu fasády „v zubech“, které vznikly díky natočení garážových stání do rovnoběžné polohy s místní komunikací. To umožní primárně lepší manipulační prostor při zajíždění a vyjíždění z garáží a zároveň, společně s předsunutým vikýřem, částečně krytý prostor před vraty. Tyto „zuby“ se propisují na stavbě i u některých okenních a dveřních otvorů, je z nich tak lepší výhled a zároveň do nich proniká více světla.

Základní myšlenka provozního řešení nakonec vzešla ze stávající dispozice hasičské zbrojnice. A to především kvůli jejímu logickému uspořádání. Garáže jsou na severní straně objektu, což dodá vozidlům dostatečný prostor pro jejich pohyby. Zároveň díky převýšení místní komunikace se objekt jeví ze severní strany nižší. Zázemí objektu je na jižní straně, a tak sluneční svit jde do místností, kde tráví více času lidé než auta. Vstup do objektu je oddělen od chodníku závětřím, které poskytuje úkryt před rozmary počasí. Hned za ním se nachází hala se schodištěm, která je hlavním komunikačním místem celého objektu. Z ní se může jít přímo do kanceláře, která je zároveň průchozí do garáže. Na druhé straně haly je čistá šatna a následně pak celá hygienická smyčka, na jejímž konci je opět garáž. Přímo ke garáži náleží technická místnost, dílenský box a úložné boxy. Všechny tyto prostory je možné uzavřít roletami a vznikne tak po vyjetí aut úplně prázdný prostor, který je možné využít i jiným způsobem. Z garáže je také vchod do věže. Po schodišti se dostaneme na úroveň 2. NP, kde je šatní stěna pro odložení svršků, a za ní další místnost pro skladování. Hned naproti je kuchyňka. Vcházíme do chodby lemované 2 prosklenými stěnami, do otevřeného prostoru, kde na jedné straně je střešní terasa a na druhé hlavní společenský prostor celé stavby – zasedací místnost. Skleněnou stěnu mezi chodbou a zasedací místností je možné složit do připraveného boxu ve stěně a zvětšit tak kapacitu zasedací místnosti při jednáních, přednáškách, diskuzích atd. až o 8 míst. Na konci chodby je hygienické zázemí a prádelna.

1. prosince 2023 jsme se dozvěděli, že jsme získali dotaci 6 000 000 Kč z Ministerstva vnitra ČR. Zásluhou precizně zpracované dotační žádosti jsme dokonce obsadili 1. místo ve vyhodnocení žádostí. Začátkem prosince 2023 jsme se setkali s hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., který obci přislíbil finanční pomoc ve výši 1 500 000 Kč. V únoru 2024 jsme uspěli v podání žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj (IROP - EU) ve výši 4 000 000 Kč.

Architektonická studie: Kalvoda & Kosnar architekti (2020)

Projektová dokumentace: Atelier KK architekti, s.r.o. (2020 - 2024)

Dotace: 11 500 000 Kč

autor: Martin Břeň | 12.03.2024  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 119x


Fotografie ke článku: