Rekonstrukce veřejného osvětlení a sítí NN – III. etapa

V letech 2022 - 2024 proběhla třetí a poslední etapa rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí (NN) a veřejného osvětlení. Tato část je nejrozsáhlejší. Začíná od základní školy k čističce odpadních vod na Velké straně a od kapličky k Jílkovým na Malé straně.

Do výkopů ČEZu se pokládá kabelové vedení k rodinným domům a větší část veřejného osvětlení. Obě akce byly dokončeny začátkem roku 2024. 

Je položeno přes 7,5 km kabelů a zemnící pásky, je postaveno více jak 104 ks stožárů veřejného osvětlení včetně výložníků s LED svítidly.

Zhotovitel: VČE – montáže, a.s. (2022 - 2024)

05.03.2024  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 40x