Rekonstrukce veřejného osvětlení a sítí NN – I. etapa

Během letních prázdnin začala firma VČE – montáže, a.s., Pardubice, středisko Litomyšl, realizovat plánovanou 1. etapu rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí v naší obci, kdy stávající venkovní vedení nízkého napětí bylo nahrazeno kabelovým vedením.

Stavba byla zahájena první etapou od základní školy po horní prodejnu potravin COOP družstvo HB a to včetně Malé strany. Dle dohody všech zúčastněných stran byla celá rekonstrukce dokončena do konce roku 2021.

Na rekonstrukci sítě nízkého napětí přímo navazuje výstavba nového veřejného osvětlení v obci. Po vypracování projektové dokumentace jsme zahájili výběrové řízení na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lubná“ v rozsahu podle zadávací a projektové dokumentace s tím, že dílo bude provedeno dle pravomocných stavebních povolení a budou dodrženy právní a technické požadavky na danou stavbu. Akce byla dle zákona zveřejněna elektronicky a nabídku předložilo celkem 5 firem. Jednalo se o tyto účastníky: AŽD Praha, s.r.o., se sídlem v Praze, VAY energo, s.r.o., Sebranice, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Praha, D-energy, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava. Z předložených nabídek byla vybrána firma, která splnila technické podmínky dané akce, VAY energo, s.r.o., Sebranice, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši cca 18 245 000 Kč s DPH, termín dokončení byl konec roku 2021.

Zhotovitel: VAY energo, s.r.o., Sebranice

05.03.2024  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 42x


Fotografie ke článku: