Úprava prostranství u pomníku padlých

Jednalo se o zhotovení dvou kruhových odpočívadel s dělicí zídkou pro umístění laviček a odpadkových košů. Daný prostor je dále pohledově odcloněn od soukromých zahrad. Pomník zdůraznila kovová konstrukce (symbol vycházejícího slunce a duhy) porostlá rdesnem.

Dominantami v okolí zůstávají dvě vzrostlé lípy v travnaté ploše, jejichž pozadí nově vytváří zvlněný pás listnatých a jehličnatých keřů. Celkově se prostor více otevírá pohledům z okolí a dochází k optickému propojení s navazujícími plochami. Vše jsme realizovali za pomoci občanů, zaměstnanců obecního úřadu, zemědělského družstva a dodavatelských firem. 

Projektová dokumentace: Ing. Stanislava Bartošová (2010)

Zhotovitel: občani, zaměstnanci OÚ, místní podnikatelé (2010)

Slavnostní otevření: 17. 9. 2010 – lampionový průvod

Náklady: 100 000 Kč

05.03.2024  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 46x


Fotografie ke článku: