znak obce Lubná fotografie z obce Lubná
Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   

Rozsvícení vánočního stromuF

Vážení spoluobčané!

V sobotu 2.prosince jsme se sešli na rozsvícení Lubenského vánočního stromu v předvečer první adventní neděle. Paní zima nám ukázala svoji krásu a tak jsme advent začali krásným mrazivým a zasněženým dnem. Přeji Vám všem ať tyto magické předvánoční dny prožijete co nejklidněji, ve zdraví a hlavně spolu. Eva Chadimová

autor: Obec Lubná | 05.12.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 399x

Sdělení

Sdělení hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové k aktuální situaci ve zdravotnictví ZDE.

autor: Obec Lubná | 04.12.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 189x

Zvony MartinF

V říjnu uplynulo 8 měsíců od náhlého úmrtí našeho drahého přítele, bratra a kněze salesiána Martina Jílka ze Sebranic. Zemřel ve věku 47 let. Po svém kněžském svěcení se věnoval misionářské činnosti v bulharských městech Kazanlak a Stará Zagora, kde působil mezi dětmi a mládeží, které se ocitli na okraji společnosti.

Spolu s dalšími salesiány Martin vytvořil ve Staré Zagoře centrum volného času pro děti a mládež, založil školu, středisko a kostel. Jednou z jeho nejoblíbenějších činností bylo sdružování dětí a pořádání společných akcí. Po jeho nečekané smrti se jeho rodina a přátelé rozhodli, že na jeho památku chtějí nechat vyrobit zvonkohru, která bude umístěna v nově budovaném kostele ve Staré Zagoře. Tato zvonkohra, která bude složena ze tří zvonů, bude sloužit k svolávání chudých dětí na bohoslužby, různé kroužky a akce.

Dosud probíhala sbírka finančních prostředků na sociálních sítích, kde se podařilo získat přibližně 620 000 Kč, což je zatím polovina z potřebné částky 1 200 000 Kč. Pokud vás tato krásná myšlenka zaujala a rádi byste přispěli na tento projekt, máte možnost finančně přispět na DONIO.CZ s názvem "Zvony Martin". Každý příspěvek, ať už malý či velký, bude mít významný dopad na budoucnost těchto dětí a salesiánského díla v tomto městě.

Pro více informací o činnostech a životě bulharských Salesiánů můžete navštívit webové stránky www.sdb.cz. Vám, kteří jste se rozhodli přispět, z celého srdce děkujeme za podporu. Přátelé a rodina Martina Jílka

autor: Obec Lubná | 30.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 248x

Vratné kelímky: Představujeme druhou sériiF

Obec Lubná pokračuje v udržitelnosti a odpovědném nakládáním s odpady, a to pořízením druhé série vratných kelímků. Lenka Bartoschek (roz. Vomáčková) navrhla druhou sérii vratných kelímků s unikátním grafickým designem, který odráží krásu a charakter Lubné. Každý kelímek je tak nejen praktickým nástrojem pro snižování plastového odpadu, ale také malým kusem uměleckého díla. Design kelímků reflektuje okolní přírodu a jedinečné rysy Lubné. Svým rozhodnutím zvolit místní umělkyni pro grafický design kelímků obec nejen podporuje environmentální cíl snižování plastového odpadu, ale také stimuluje lokální kreativitu a podnikání. Kombinace žluté (barvy Lubné), krajinářských prvků a symbolů spojuje funkčnost s estetikou. Vratné kelímky s originálním designem vytvářejí v obci nový trend – trend odpovědného nakládání s odpady s osobním přesahem. Občané se stávají nositeli unikátních uměleckých děl a zároveň se podílejí na snižování množství plastových odpadů v obci. Program výměny a vratné zálohy se stává součástí místní identity a hrdosti. Pevně věříme, že každý občan, držící v ruce kelímek s jejím designem, bude cítit spojení s krásou svého domova a bude hrdý na to, že přispívá k udržitelnosti obce. Poprvé budou nové vratné kelímky využity na setkání rodáků 15. června 2024, ale již nyní je možné je zakoupit na obecním úřadě. Bc. Martin Břeň, radní obce

autor: Martin Břeň | 28.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 303x

TJ Sokol stolní tenis LubnáF

Dne 11. 11. 2023 se uskutečnil turnaj neregistrovaných hráčů „memoriál Radka Zavorala“. Turnaje se zúčastnilo 45 hráčů, kamarádů, se kterými se na turnajích setkáváme již řadu let. Velké poděkování patří nejen jim, ale hlavně našim dlouholetým sponzorům za nádherné ceny, díky jimž si každý z účastníků mohl odvézt vzpomínku na krásnou sobotu za „zeleným stolem“. Další poděkování patří rodině Nunvářové a Večeřové, že se postaraly o naše prázdná bříška :-) Vážení spoluobčané, jsme rádi, že jste se přišli podívat na náš turnaj a uctili tím i památku na našeho kamaráda… Ráďo, díky za vše, co jsi nejen pro rodinu, stolní tenis a kamarády vykonal… S velkou úctou stolní tenis Lubná

autor: Obec Lubná | 20.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 26x

Obnova a doplnění směrových tabulíF

Prostřednictvím firmy Raffael Info Art, s.r.o., Opatov jsme obnovili stávající infomační systém, který byl pořízen v roce 2005. Konkrétním výstupem byla výměna a doplnění stávajících směrovek hnědé barvy, které odkazovaly na významná místa v obci, včetně doplnění směrovek na sousední vesnice. Projekt byl realizován v rámci dotace od Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka. Celkové náklady dosáhly částky 35.000 Kč. Dotace z Pardubického kraje činila cca 20.000 Kč, z rozpočtu obce jsme uhradili 15.000 Kč. Poděkování patří panu M. Navrátilovi a jeho spolupracovníkům za pečlivě odvedenou práci. Josef Chadima, starosta obce

autor: Josef Chadima | 13.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 22x

Oprava komunikací v obci - podzim 2023F

Během podzimních měsíců jsme prostřednictvím firmy DS Delta, s.r.o., Lubná realizovali opravu komunikací v celé obci. Jednalo se o opravu výtluků a prasklin na Velké i Malé Straně, v dolní části obce až k čističce, ve střední části obce k zemědělskému středisku II., k mateřské škole, v horní části obce až k točně autobusu a dále směrem ke Šprojcarovým a Stráníkovým v celkové délce cca 8 km. Ve spolupráci se správou a údržbou silnic jsme živičnou směsí opravili zatáčku a zastávku u mostu, silnici u Andrlových, před prodejnou potravin KOUBA - VESELÁ a propadlou krajnici v délce cca 200 m směrem na Š. Důl. Celkové náklady dosáhly částky 1.800.000 Kč. Děkuji všem pracovníkům firmy, kteří se podíleli na opravě komunikací. Josef Chadima, starosta obce

autor: Josef Chadima | 13.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 22x

autor: Obec Lubná | 10.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 210x

Lubenský okrašlovací spolek vysadil lipovou alej

První listopadový týden proběhlo sázení lipové aleje na hranici lubenského a sebranického katastru. Protože slovo hranice evokuje místo, které rozděluje, snažili jsme se pojmout akci způsobem, který by byl pro obě obce pojítkem stejně jako místo nové aleje, které pro své procházky využívají jak Lubenští, tak Sebraničtí. Nabídli jsme proto možnost výsadby školním dětem. Každá třída tak měla příležitost vysadit si svůj strom. Radost nám udělala účast nejmenších dětí z obou školek. Byl to pro ně opravdu dlouhý výlet. Při práci se děti dozvěděly, jak při výsadbě postupovat, o způsobech ochrany stromů před zvěří, o funkci stromů a významu krajinných prvků pro přírodu, stejně jako informace o lípě jako našem národním stromu... 

autor: Obec Lubná | 09.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 273x

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, stejně jako v naší obci, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí. Častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není...

autor: Obec Lubná | 03.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 238x

Nabíjecí stanice a stojan na opravu kolF

Prostřednictvím dotace od Svazku obcí Kraje Smetany a Martinům jsme realizovali instalaci nabíjecí stanice k altánku před obecním úřadem. Jednalo se o nabíjecí stanici, dvě svítidla, kompresor a kameru. Současně jsme dokoupili servisní stojan na kola. Celkové náklady z rozpočtu obce dosáhly částky cca 77.000 Kč.

autor: Josef Chadima | 03.11.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 255x

Vítání občánkůF

V neděli 22. října 2023 jsme přivítali v místním kinosále šest narozených občánků. Oslavy se zúčastnili jejich rodiče, prarodiče a přátelé. Společně s paní Zdeňkou Kvasničkovou, Lubenskými ženami, pěveckým sborem Lubenika pod vedením paní učitelky P. Kubátové jsme přivítali v naší obci Tobiáše, Emu, Danielku, Charlotku, Maliju a Lucinku.

Vážení rodiče, přeji Vám, ať Vaše starost a odpovědnost ve výchově Vašich dětí je korunována neplacenou odměnou v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu. Josef Chadima, starosta obce

autor: Obec Lubná | 30.10.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 22x

Jak na úsporné bydlení?F

Vážení spoluobčané, krásné letní dny jsou za námi a s příchodem podzimu jsme spustili kotle na vytápění našich domácností. I když je energetická krize pomalu na ústupu, přece jen nás naučila, že je třeba více přemýšlet nad plýtváním energiemi. Stejně tak mnoho z nás přemýšlí, jak zlepšit technický stav svých nemovitostí, a tím snížit náklady na spotřebu energie.  Stále je dost domů, které mají původní fasádu, netěsnící okna a dveře. Stejně tak mnoho střech je ideálních pro instalaci fotovoltaických panelů. A právě vám všem, kteří máte zájem zlepšit stav svých nemovitostí, je určena následující nabídka pomoci... 

autor: Obec Lubná | 25.10.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 323x

Pozvánka do plaveckého bazénu v Litomyšli

Obec Lubná zajistila pronájem krytého bazénu v Litomyšli v pátek - 17. 11. 2023, 29. 12. 2023, 19. 1. 2024 a 16. 2. 2024 - od 18.00 do 19.30 hodin. Můžete si vzít s sebou partnera, kamaráda nebo příbuzného i z jiné obce. Doprava vlastní. Srdečně Vás zvou zastupitelé!

autor: Obec Lubná | 20.10.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 320x

autor: Obec Lubná | 19.10.2023  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 284x
Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   
Od 26.7.2008: 2576046 návštěv, celkem: 2584609, inet24 © 2003 - 2024  
Prohlášení o přístupnosti